Afdruklabels

Hier is een lijst met afdruklabels en de overeenkomende waarden. Deze labels zijn mogelijk alleen op bepaalde niveaus beschikbaar, zoals:

Elke softwarelus heeft een begin- en een eindlabel. Deze worden ook zo aangegeven (*_START; *_END). De beschrijving van een label staat [tussen teksthaken] in de kolom Waarde. Hierin staat ook het Bereik van de beschikbare labels. Als een afdruklabel een variabele bavat, dan staat de beschrijving daarvan {tussen accoladen}. Zo niet, dan verschijnt de bedoelde tekst.

Doordeweekse en weekendvergadering

Algemene afdruklabels

Label Waarde Bereik
PM_DATE {date} W
EXCEPTION {Week kringopziener, week congres, ...} W
NO_MEETING_EXCEPTION {"Yes" of leeg} W
CO_VISIT {"Yes" of leeg} W
CO_NAME {naam kringopziener} W
CONVENTION {"Yes" of leeg} W
WEEKS {weeks} W
FULLWEEKNUMBER {fullweek number} W
WEEKNUMBER {nummer huidige week} W
NEWMONTH {"Yes" of leeg} W
ENDMONTH {"Yes" of leeg} W
ISFIRST {"Yes" of leeg} W
ISLAST {"Yes" of leeg} W
BEGIN Begint om W

Afdruklabels voor sjablonen 'combineren'

Label Waarde Bereik
CONGREGATION_TITLE Gemeente {naam gemeente} 1
CONGREGATION Gemeente 1
CONGREGATION_NAME {naam gemeente} 1
CHAIRMAN Voorzitter 1
COUNSELOR Raadgever 1
READER Lezer 1
CONDUCTOR Leider 1
SPEAKER Spreker 1
PM Openbare vergadering 1
PT Openbare lezing 1
WT Wachttorenstudie 1
MIDWEEK Doordeweekse vergadering 1
LM Leven-en-dienenvergadering 1
LMM Leven-en-dienenvergadering 1
LMM Gecombineerde planning 1
REPEAT_START [Startlabel week t.b.v. herhalingslus (2; W)] 1
REPEAT_END [Eindlabel week t.b.v. herhalingslus] 1
MIDWEEK_START [Startlabel doordeweekse verg. t.b.v. herhalingslus (3; MW*)] 2
MIDWEEK_END [Eindlabel doordeweekse verg. t.b.v. herhalingslus] 2
WEEKEND_START [Startlabel weekendverg. t.b.v. herhalingslus (4)] 2
WEEKEND_END [Eindlabel weekendverg. t.b.v. herhalingslus] 2
PTOUT_START [Startlabel uitgaande sprekers t.b.v. herhalingslus (5)] 2
PTOUT_END [Eindlabel uitgaande spreker t.b.v. herhalingslus] 2
WEEKSTARTING Week Starting {date} 2
LMM {naam weekendvergadering} 4
LMM Uitgaande sprekers 5