Tipărirea etichetelor

Iată lista de etichete de imprimare împreună cu valorile corespunzătoare ale acestora. Etichetele pot fi disponibile numai la anumite niveluri, de ex .:

O buclă are o etichetă de început și de final. Acestea sunt denumite în consecință ( * _START; * _END ) și au o descriere [între paranteze] în coloana Valoare care menționează, de asemenea, Domeniul de aplicare al etichetelor disponibile. Dacă o etichetă de imprimare returnează o variabilă, atunci valoarea este descrisă {între paranteze cretate} ; altfel apare textul menționat.

Întrunirii din timpul săptămâni și la sfârșit de săptămână

Etichete comune de tipărire

Ethicetă Valoare Domeniu
PM_DATE {date} T
EXCEPȚIE {Vizita supraveghetorului de circumscripție, Săptămâna Congresului, ...} T
NU_SUNT_ÎNTRUNIRI_EXCEPȚIE {"Yes" or empty} T
CO_VISIT {"Yes" or empty} T
CO_NAME {numele supraveghetorului de circumscripție} T
CONVENTION {"Yes" or empty} T
WEEKS {weeks} T
FULLWEEKNUMBER {numărul complet săptămânal} T
WEEKNUMBER {numărul săptămânii curente} T
NEWMONTH {"Yes" or empty} T
ENDMONTH {"Yes" or empty} T
ISFIRST {"Yes" or empty} T
ISLAST {"Yes" or empty} T
BEGIN Începe la T

Etichete de tipărire combinate „combinate”

Ethicetă Valoare Domeniu
CONGREGATION_TITLE {nume congregție} Congregașie 1
CONGREGATION Congregație 1
CONGREGATION_NAME {numele congregației} 1
CHAIRMAN Președinte 1
COUNSELOR Consilier 1
READER Cititor 1
CONDUCTOR Conducător 1
SPEAKER Vorbitor 1
PM ÎNTRUNIREA PUBLICĂ 1
PT Discursul Public 1
WT Turnul de Veghe 1
MIDWEEK Întrunirea de pe parcursul săptămânii 1
LM Viața Creștină și Predicarea 1
LMM Viața Creștină și Predicarea 1
TITLE Planificarea Combinată 1
REPEAT_START [Etichetă de început de buclă săptămânală (2; W )] 1
REPEAT_END [Etichetă de încheiere a buclelor săptămânale] 1
MIDWEEK_START [Etichetă de început a buclelor de la întrunirea de la mijlocul săptămânii (3; MW * )] 2
MIDWEEK_END [Etichetă de încheiere a buclei pentru întrunirea de la mijlocul săptămânii] 2
WEEKEND_START [Etichetă de început a buclelor pentru întrunirea de la sfârșitul săptămânii (4)] 2
WEEKEND_END [Etichetă de încheiere a buclelor pentru întrunirea de la sfârșitul săptămânii] 2
PTOUT_START [Etichetă de pornire a buclei pentru Vorbitorul plecat (5)] 2
PTOUT_END [Etichetă de încheiere a buclei pentru Vorbitorul plecat de difuzor] 2
WEEKSTARTING Week Starting {date} 2
TITLE {Întrunirea de la Sfârșitul săptămânii titlu} 4
TITLE Vorbitorii Plecați 5