เขตประกาศ

Streets

เพิ่มซอย

 1. เลือกเขตประกาศ
 2. คลิกที่ ปุ่ม ซอย แตะเพื่อเพิ่มแถวใหม่ในรายชื่อซอย
 3. ในช่อง เพิ่มซอยให้เลือกช่องทำเครื่องหมายต่อจากถนนที่คุณต้องการเพิ่ม
  ข้อสังเกต
  เฉพาะถนนที่อยู่ในรายการซึ่งอยู่ภายในเส้นเขตประกาศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง เพิ่มเขตประกาศ ก่อนจะสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้
 4. คลิกที่ปุ่มตกลง

แก้ไขซอย

 1. เปลี่ยนเป็น แถบ ซอย
 2. คลิกที่ ชื่อ จาก ถึง หรือ ขนาด ของซอยและแก้ไขส่วนที่จำเป็น
 3. คลิกที่ ประเภท เขตและเลือก ประเภทของซอย

ขยายดูซอย

 1. คลิกสองครั้งตรงกล่องรายการถนนด้านบนแถบถนน
 2. เปลี่ยนเป็นแถบ แผนที่
 3. ปรับแผนที่แล้วและแสดงถนนที่เลือกไว้ตรงกลาง

ลบถนน

 1. เลือกถนนจากกล่องรายการถนน
 2. คลิกปุ่มแถบถนนเพื่อลบถนน