Distrikter

Streets

Legg til gatenavn

 1. Velg et distrikt.
 2. Klikk på -knappen på Gatenavn-fanen for å legge til en ny kolonne i Gatenavn-boksen.
 3. I Legg til gatenavn-dialogboksen, velg sjekkboksene ved de gatenavnene du vil legge til.
  Merknad:
  Det er kun gater som er innenfor distriktsgrensene som vises i listen. Derfor er det obligatorisk å først lage distriktsgrense, før denne funksjonen kan brukes.
 4. Klikk på OK knappen.

Rediger et gatenavn

 1. Switch to the Streets tab.
 2. Click in the Name, From, To or Quantity field of the street and edit the corresponding value.
 3. Click on the Type field and select the type of the street.

Zoom to a Street

 1. Double-click a street in the street list box on the Streets tab.
 2. Switch to the Map tab.
 3. The map is refreshed and displays the selected street in the center.

Remove a Street

 1. Select a street in the street list box.
 2. Click the button on the Streets tab to remove the street.