Tèritwa

Streets

Ajoute non lari yo

 1. Chwazi yon tèritwa.
 2. Klike sou button on the Streets tab pou ajoute yon nouvo ranje nan lis ti kare ki gen non lari a.
 3. Nan Add streets dyalòg la, chwazi ti kare ki toupre non lari ou vle ajoute yo.
  Nòt:
  Se sèlman non lari ki nan limit tèritwa yo ki parèt nan lis la. Kidonk, nou dwe toudabò ajoute limit tèritwa a anvan nou ka itilize fonksyon sa a.
 4. Klike sou OK button.

Modifye non yon lari

 1. Retounen sou Streets tab.
 2. Klike nan Name, From, To or Quantity kote non lari a parèt la epi modifye valè ki mache avè l la.
 3. Klike sou Tip espas la epi chwazi Ki tip lari sa ye

Fikse sou non yon lari

 1. Klike de fwa sou non yon lari nan lis non lari yo ki nan kare a Non lari yo tab.
 2. Travèse sou Kat Jeyografi a tab.
 3. Kat Jeyografi a fin relanse epi afiche non lari ki seleksyone yo nan mitan.

Efase non yon Lari

 1. Chwazi non yon lari nan kare lis non lari yo.
 2. Klike sou button on the Streets tab pou efase non yon lari.