इलाकाहरू

सडकहरू

सडकहरू थप्ने

 1. एउटा इलाका चयन गर्नुहोस्।
 2. सडक सूची पेटीमा नयाँ पंक्ति थप्न सडकहरू ट्याबमा बटन क्लिक गर्नुहोस्।
 3. सडकहरू थप्न संवादमा तपाईंले थप्नचाहने सडकहरूको चेक बाकस चयन गर्नुहोस्।
  नोट:
  सूचीमा देखाइएका सडकहरू, जो मात्र इलाकाको सिमानामा छन्। त्यसैले यस सुविधा प्रयोग गर्नुको लागि पहिला इलाकाको सिमाना थप्न जरुरी छ।
 4. OK बटन क्लिक गर्नुहोस्।

सडक सम्पादन गर्ने

 1. सडकहरू ट्याबमा बदल्नुहोस्।
 2. यस सडकको नाम,बाट,सम्म वा मात्रा फिल्ड क्लिक गरेर सम्बन्धित जानकारी सम्पादन गर्नुहोस्।
 3. प्रकार फिल्ड क्लिक गर्नुहोस् र सडकको प्रकार चयन गर्नुहोस्।

सडकमा जूम गर्ने

 1. सडकहरू ट्याबको सडक सूची पेटीमा एक सडक डबल क्लिक गर्नुहोस्।
 2. म्याप ट्याबमा बदल्नुहोस्।
 3. म्याप ताजा गरिएको छ र चयन गरिएको सडक केन्द्र देखाइएको छ।

एक सडक हटाउने

 1. सडक सूची पेटीमा एक सडक चयन गर्नुहोस्।
 2. यस सडक हटाउन सडकहरू ट्याबमा बटन क्लिक गर्नुहोस्।