History

 1. You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.
  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.

  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.

  changed by Lukas .
  Copy to clipboard
 2. You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.
  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.

  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your buddy list. All related chats will be closed.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  changed by El Pablo .
  Copy to clipboard
 4. Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  changed by El Pablo .
  Copy to clipboard
 5. Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  changed by El Pablo .
  Copy to clipboard
 6. You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.
  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  changed by Klaus Herberth .
  Copy to clipboard
 7. Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  Twój rozmówca {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) usunął Cię ze swojej listy kontaktów.
  changed by Klaus Herberth .
  Copy to clipboard
 8. You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.
  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  You are about to remove {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 9. Chcesz usunąć {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  Chcesz usunąć {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  changed by Dkoszela .
  Copy to clipboard
 10. Chcesz usunąć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  Chcesz usunąć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 11. You are about to remove __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) from your contact list. All related chats will be closed.
  You are about to remove __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  You are about to remove __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) from your contact list. All related chats will be closed.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 12. Chcesz usunąć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  Chcesz usunąć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>) z twojej listy kontaktów. Wszystkie powiązane rozmowy zostaną zamknięte.
  changed via the API .
  Copy to clipboard