17 Feb from 9:14pm to 9:17pm
yamit changed 3 translations in Hebrew, Israel on TradingView. Hide changes
 1. חשוב: אתה עומד ליצור צ'אט שיהיה גלוי לכל המשתמשים. לפני שתמשיך, שים לב ל5 דרישות אלה כדי למנוע את מחיקת הצ'אט שלך - ובמקרים חמורים - את הרחקתך:
  חשוב: אתה עומד ליצור צ'אט שיהיה גלוי לכל המשתמשים. לפני שתמשיך, שים לב ל5 דרישות אלה כדי למנוע את מחיקת הצ'אט שלך - ובמקרים חמורים - את הרחקתך:
  changed by Idanatiya .
  Copy to clipboard
 2. חשוב: אתה עומד ליצור צ'אט שיהיה גלוי לכל המשתמשים. לפני שתמשיך, שים לב ל 5 דרישות אלה כדי למנוע את מחיקת הצ'אט שלך - ובמקרים חמורים - את הרחקתך:
  חשוב: אתה עומד ליצור צ'אט שיהיה גלוי לכל המשתמשים. לפני שתמשיך, שים לב ל 5 דרישות אלה כדי למנוע את מחיקת הצ'אט שלך - ובמקרים חמורים - את הרחקתך:
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1. אחת הדרכים הטובות ביותר לשפר את כישורי המסחר שלך היא לראות מה אחרים עושים. רעיונות המסחר יכולים להיות תחזיות, ניתוחי שוק או תבניות מסחר המבוססות על תנאי שוק קונקרטיים. באמצעות הלחצן 'הפעל' תוכל לראות כיצד החיזוי יצא לפועל. רעיונות יכולים גם להכיל חומר חינוכי ולהראות כיצד שיטות המסחר, גישות ניתוח או כלים עובדים בפועל. ישנם תחומים רבים של ניתוח טכני, חלקם בסיסיים, אחרים מתוחכמים יותר וכולם נתמכים בכלי ציור חכמים, סגנונות נר רבים, המון נתונים ומגוון של אינדיקטורים.   רעיונות יכולים להתייחס לכל סוג הנכס כמו מטבעות, מניות או חוזים עתידיים או כל שיטת מסחר כמו דפוסים הרמוניים, ניתוח גלים או תבניות גרפים. לעתים קרובות הסוחרים משלבים מספר שיטות ומחפשים להגדיל את הסיכויים שלהם. יש גם רעיונות על ניהול סיכונים, פסיכולוגיית המסחר ותכניות עבודה במסחר. ללא קשר לשיטה בה אתה משתמש, אין עוררין על כך שמחזור היצירה, שיתוף, שיתוף פעולה ולמידה המבוססים על רעיונות מסחר שחושבו עד הסוף, יעזרו לך לשפר את כישורי המסחר שלך.
  אחת הדרכים הטובות ביותר לשפר את כישורי המסחר שלך היא לראות מה אחרים עושים. רעיונות המסחר יכולים להיות תחזיות, ניתוחי שוק או תבניות מסחר המבוססות על תנאי שוק קונקרטיים. באמצעות הלחצן 'הפעל' תוכל לראות כיצד החיזוי יצא לפועל. רעיונות יכולים גם להכיל חומר חינוכי ולהראות כיצד שיטות המסחר, גישות ניתוח או כלים עובדים בפועל. ישנם תחומים רבים של ניתוח טכני, חלקם בסיסיים, אחרים מתוחכמים יותר וכולם נתמכים בכלי ציור חכמים, סגנונות נר רבים, המון נתונים ומגוון של אינדיקטורים. 
    
  רעיונות יכולים להתייחס לכל סוג הנכס כמו מטבעות, מניות או חוזים עתידיים או כל שיטת מסחר כמו דפוסים הרמוניים, ניתוח גלים או תבניות גרפים. לעתים קרובות הסוחרים משלבים מספר שיטות ומחפשים להגדיל את הסיכויים שלהם. יש גם רעיונות על ניהול סיכונים, פסיכולוגיית המסחר ותכניות עבודה במסחר. ללא קשר לשיטה בה אתה משתמש, אין עוררין על כך שמחזור היצירה, שיתוף, שיתוף פעולה ולמידה המבוססים על רעיונות מסחר שחושבו עד הסוף, יעזרו לך לשפר את כישורי המסחר שלך.
  changed by Idanatiya .
  Copy to clipboard
 2. אחת הדרכים הטובות ביותר לשפר את כישורי המסחר שלך היא לראות מה אחרים עושים. רעיונות המסחר יכולים להיות תחזיות, ניתוחי שוק או תבניות מסחר המבוססות על תנאי שוק קונקרטיים. באמצעות הלחצן 'הפעל' תוכל לראות כיצד התחזיות יצאו לפועל. רעיונות יכולים גם להכיל חומר לימודי ולהראות כיצד שיטות המסחר, גישות ניתוח או כלים עובדים בפועל. ישנם תחומים רבים של ניתוח טכני, חלקם בסיסיים, אחרים מתוחכמים יותר וכולם נתמכים בכלי ציור חכמים, סגנונות נר רבים, המון נתונים ומגוון של אינדיקטורים.   רעיונות יכולים להתייחס לכל סוג הנכס כמו מטבעות, מניות או חוזים עתידיים או כל שיטת מסחר כמו דפוסים הרמוניים, ניתוח גלים או תבניות גרפים. לעתים קרובות הסוחרים משלבים מספר שיטות ומחפשים להגדיל את הסיכויים שלהם. יש גם רעיונות על ניהול סיכונים, פסיכולוגיית המסחר ותכניות עבודה במסחר. ללא קשר לשיטה בה אתה משתמש, אין עוררין על כך שמחזור היצירה, שיתוף, שיתוף פעולה ולמידה המבוססים על רעיונות מסחר שחושבו עד הסוף, יעזרו לך לשפר את כישורי המסחר שלך.
  אחת הדרכים הטובות ביותר לשפר את כישורי המסחר שלך היא לראות מה אחרים עושים. רעיונות המסחר יכולים להיות תחזיות, ניתוחי שוק או תבניות מסחר המבוססות על תנאי שוק קונקרטיים. באמצעות הלחצן 'הפעל' תוכל לראות כיצד התחזיות יצאו לפועל. רעיונות יכולים גם להכיל חומר לימודי ולהראות כיצד שיטות המסחר, גישות ניתוח או כלים עובדים בפועל. ישנם תחומים רבים של ניתוח טכני, חלקם בסיסיים, אחרים מתוחכמים יותר וכולם נתמכים בכלי ציור חכמים, סגנונות נר רבים, המון נתונים ומגוון של אינדיקטורים. 
    
  רעיונות יכולים להתייחס לכל סוג הנכס כמו מטבעות, מניות או חוזים עתידיים או כל שיטת מסחר כמו דפוסים הרמוניים, ניתוח גלים או תבניות גרפים. לעתים קרובות הסוחרים משלבים מספר שיטות ומחפשים להגדיל את הסיכויים שלהם. יש גם רעיונות על ניהול סיכונים, פסיכולוגיית המסחר ותכניות עבודה במסחר. ללא קשר לשיטה בה אתה משתמש, אין עוררין על כך שמחזור היצירה, שיתוף, שיתוף פעולה ולמידה המבוססים על רעיונות מסחר שחושבו עד הסוף, יעזרו לך לשפר את כישורי המסחר שלך.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1. אחת הדרכים הטובות ביותר לשפר את כישורי המסחר שלך היא לראות מה אחרים עושים. רעיונות המסחר יכולים להיות תחזיות, ניתוחי שוק או תבניות מסחר המבוססות על תנאי שוק קונקרטיים. באמצעות הלחצן 'הפעל' תוכל לראות כיצד התחזיות יצאו לפועל. רעיונות יכולים גם להכיל חומר לימודי ולהראות כיצד שיטות המסחר, גישות ניתוח או כלים עובדים בפועל. ישנם תחומים רבים של ניתוח טכני, חלקם בסיסיים, אחרים מתוחכמים יותר וכולם נתמכים בכלי ציור חכמים, סגנונות נר רבים, המון נתונים ומגוון של אינדיקטורים.   רעיונות יכולים להתייחס לכל סוג הנכס כמו מטבעות, מניות או חוזים עתידיים או כל שיטת מסחר כמו דפוסים הרמוניים, ניתוח גלים או תבניות גרפים. לעתים קרובות הסוחרים משלבים מספר שיטות ומחפשים להגדיל את הסיכויים שלהם. יש גם רעיונות על ניהול סיכונים, פסיכולוגיית המסחר ותכניות עבודה במסחר. ללא קשר לשיטה בה אתה משתמש, אין עוררין על כך שמחזור היצירה, שיתוף, שיתוף פעולה ולמידה המבוססים על רעיונות מסחר שחושבו עד הסוף, יעזרו לך לשפר את כישורי המסחר שלך.
  אחת הדרכים הטובות ביותר לשפר את כישורי המסחר שלך היא לראות מה אחרים עושים. רעיונות המסחר יכולים להיות תחזיות, ניתוחי שוק או תבניות מסחר המבוססות על תנאי שוק קונקרטיים. באמצעות הלחצן 'הפעל' תוכל לראות כיצד התחזיות יצאו לפועל. רעיונות יכולים גם להכיל חומר לימודי ולהראות כיצד שיטות המסחר, גישות ניתוח או כלים עובדים בפועל. ישנם תחומים רבים של ניתוח טכני, חלקם בסיסיים, אחרים מתוחכמים יותר וכולם נתמכים בכלי ציור חכמים, סגנונות נר רבים, המון נתונים ומגוון של אינדיקטורים. 
    
  רעיונות יכולים להתייחס לכל סוג הנכס כמו מטבעות, מניות או חוזים עתידיים או כל שיטת מסחר כמו דפוסים הרמוניים, ניתוח גלים או תבניות גרפים. לעתים קרובות הסוחרים משלבים מספר שיטות ומחפשים להגדיל את הסיכויים שלהם. יש גם רעיונות על ניהול סיכונים, פסיכולוגיית המסחר ותכניות עבודה במסחר. ללא קשר לשיטה בה אתה משתמש, אין עוררין על כך שמחזור היצירה, שיתוף, שיתוף פעולה ולמידה המבוססים על רעיונות מסחר שחושבו עד הסוף, יעזרו לך לשפר את כישורי המסחר שלך.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 2. אחת הדרכים הטובות ביותר לשפר את כישורי המסחר שלך היא לראות מה אחרים עושים. רעיונות המסחר יכולים להיות תחזיות, ניתוחי שוק או תבניות מסחר המבוססות על תנאי שוק קונקרטיים. באמצעות הלחצן 'הפעל' תוכל לראות כיצד התחזיות יצאו לפועל. רעיונות יכולים גם להכיל תוכן לימודי ולהראות כיצד שיטות המסחר, גישות ניתוח או כלים עובדים בפועל. ישנם תחומים רבים של ניתוח טכני, חלקם בסיסיים, אחרים מתוחכמים יותר וכולם נתמכים בכלי ציור חכמים, סגנונות נר רבים, המון נתונים ומגוון של אינדיקטורים.   רעיונות יכולים להתייחס לכל סוג הנכס כמו מטבעות, מניות או חוזים עתידיים או כל שיטת מסחר כמו דפוסים הרמוניים, ניתוח גלים או תבניות גרפים. לעתים קרובות הסוחרים משלבים מספר שיטות ומחפשים להגדיל את הסיכויים שלהם. יש גם רעיונות על ניהול סיכונים, פסיכולוגיית המסחר ותכניות עבודה במסחר. ללא קשר לשיטה בה אתה משתמש, אין עוררין על כך שמחזור היצירה, שיתוף, שיתוף פעולה ולמידה המבוססים על רעיונות מסחר שחושבו עד הסוף, יעזרו לך לשפר את כישורי המסחר שלך.
  אחת הדרכים הטובות ביותר לשפר את כישורי המסחר שלך היא לראות מה אחרים עושים. רעיונות המסחר יכולים להיות תחזיות, ניתוחי שוק או תבניות מסחר המבוססות על תנאי שוק קונקרטיים. באמצעות הלחצן 'הפעל' תוכל לראות כיצד התחזיות יצאו לפועל. רעיונות יכולים גם להכיל תוכן לימודי ולהראות כיצד שיטות המסחר, גישות ניתוח או כלים עובדים בפועל. ישנם תחומים רבים של ניתוח טכני, חלקם בסיסיים, אחרים מתוחכמים יותר וכולם נתמכים בכלי ציור חכמים, סגנונות נר רבים, המון נתונים ומגוון של אינדיקטורים. 
    
  רעיונות יכולים להתייחס לכל סוג הנכס כמו מטבעות, מניות או חוזים עתידיים או כל שיטת מסחר כמו דפוסים הרמוניים, ניתוח גלים או תבניות גרפים. לעתים קרובות הסוחרים משלבים מספר שיטות ומחפשים להגדיל את הסיכויים שלהם. יש גם רעיונות על ניהול סיכונים, פסיכולוגיית המסחר ותכניות עבודה במסחר. ללא קשר לשיטה בה אתה משתמש, אין עוררין על כך שמחזור היצירה, שיתוף, שיתוף פעולה ולמידה המבוססים על רעיונות מסחר שחושבו עד הסוף, יעזרו לך לשפר את כישורי המסחר שלך.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
17 Feb from 9:14pm to 9:17pm