🔁


History

 1. The calculator is compatible with the LM317 family and other regulators with Vref=1.25V. Vin and Iout are used to computer Power.
  The calculator is compatible with the LM317 family and other regulators with Vref=1.25V. Vin and Iout are used to computer Power.

  The calculator is compatible with the LM317 family and other regulators with Vref=1.25V. Vin and Iout are used to computer Power.

  changed by Demetrio .
  Copy to clipboard
 2. Kalkylatorn är kompatibel med LM317-familjen och andra regulatorer med Vref=1.25V. Vin och Iout används för att beräkna effekten.
  Kalkylatorn är kompatibel med LM317-familjen och andra regulatorer med Vref=1.25V. Vin och Iout används för att beräkna effekten.
  changed by Demetrio .
  Copy to clipboard
 3. Kalkylatorn är kompatibel med LM317-familjen och andra regulatorer med Vref=1.25V. Vin och Iout används för att beräkna effekten.
  Kalkylatorn är kompatibel med LM317-familjen och andra regulatorer med Vref=1.25V. Vin och Iout används för att beräkna effekten.
  changed by Demetrio .
  Copy to clipboard
 4. The calculator is compatible with the LM317 family and other regulators with Vref=1.25V. Vin and Iout are used to compute Power.
  The calculator is compatible with the LM317 family and other regulators with Vref=1.25V. Vin and Iout are used to compute Power.

  The calculator is compatible with the LM317 family and other regulators with Vref=1.25V. Vin and Iout are used to compute Power.

  changed by Demetrio .
  Copy to clipboard
 5. Kalkylatorn är kompatibel med LM317-familjen och andra regulatorer med Vref=1.25V. Vin och Iout används för att beräkna effekten.
  Kalkylatorn är kompatibel med LM317-familjen och andra regulatorer med Vref=1.25V. Vin och Iout används för att beräkna effekten.
  changed by Demetrio .
  Copy to clipboard
 6. Kalkylatorn är kompatibel med LM317-familjen och andra regulatorer med Vref=1.25V. Vin och Iout används för att beräkna effekten.
  Kalkylatorn är kompatibel med LM317-familjen och andra regulatorer med Vref=1.25V. Vin och Iout används för att beräkna effekten.
  changed by Demetrio .
  Copy to clipboard