History

 1. The people of God performed their role of watchmen and blew the trumpet.
  The people of God performed their role of watchmen and blew the trumpet.

  The people of God performed their role of watchmen and blew the trumpet.

  changed by Bill Burton .
  Copy to clipboard
 2. परमेश्वरका मानिसहरूले पहरेदारहरूका रूपमा आफ्ना भूमिका निर्वाह गरे र तुरही फुके ।
  परमेश्वरका मानिसहरूले पहरेदारहरूका रूपमा आफ्ना भूमिका निर्वाह गरे तुरही फुके
  changed by Isaac Rai .
  Copy to clipboard