History

 1. Many expected a physical Judgment. Apparently nothing happened physically.
  Many expected a physical Judgment. Apparently nothing happened physically.

  Many expected a physical Judgment. Apparently nothing happened physically.

  changed by Bill Burton .
  Copy to clipboard
 2. Many expected a physical judgment. Apparently nothing happened physically.
  Many expected a physical judgment. Apparently nothing happened physically.

  Many expected a physical judgment. Apparently nothing happened physically.

  changed by Bill Burton .
  Copy to clipboard
 3. धेरैले एउटा भौतिक न्यायको अपेक्षा गरेका थिए । झ्वाट्टै देखिने गरी भौतिक रूपमा केही पनि भएन ।
  धेरैले एउटा भौतिक न्यायको अपेक्षा गरेका थिएझ्वाट्टै देखिने गरी भौतिक रूपमा केही पनि भएन
  changed by Isaac Rai .
  Copy to clipboard