History

 1. Polish Zloty
  Polish Zloty
  changed by Crystal .
  Copy to clipboard
 2. Polish Zloty
  Polish Zloty
  changed by Crystal via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. lengyel zloty
  lengyel zloty

  lengyel zloty

  changed by Vígh Miklós .
  Copy to clipboard
 4. lengyel zloty
  lengyel zloty

  lengyel zloty

  changed by Vígh Miklós .
  Copy to clipboard