History

 1. :site_name Gangs is a new way in competing against other gangs on :site_name. If you're interested in making your own gang, you can type in <strong>:gcreate</strong> in-game and filling out the gang description (name, description), making your gang badge with symbols, choosing your primary and secondary colors and purchasing it for <strong>250c</strong>. After creating your gang, you can type in <strong>:gangcommands</strong> to see your available gang commands!
  :site_name Gangs is a new way in competing against other gangs on :site_name. If you're interested in making your own gang, you can type in <strong>:gcreate</strong> in-game and filling out the gang description (name, description), making your gang badge with symbols, choosing your primary and secondary colors and purchasing it for <strong>250c</strong>. After creating your gang, you can type in <strong>:gangcommands</strong> to see your available gang commands!
  changed by Jerry .
  Copy to clipboard
 2. :site_name Gangs is a new way in competing against other gangs on :site_name. If you're interested in making your own gang, you can type in <strong>:gcreate</strong> in-game and filling out the gang description (name, description), making your gang badge with symbols, choosing your primary and secondary colors and purchasing it for <strong>250c</strong>. After creating your gang, you can type in <strong>:gangcommands</strong> to see your available gang commands!
  :site_name Gangs is a new way in competing against other gangs on :site_name. If you're interested in making your own gang, you can type in <strong>:gcreate</strong> in-game and filling out the gang description (name, description), making your gang badge with symbols, choosing your primary and secondary colors and purchasing it for <strong>250c</strong>. After creating your gang, you can type in <strong>:gangcommands</strong> to see your available gang commands!
  changed by Jerry via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. :site_name Gjenger er en ny måte å kjempe mot andre gjenger på :site_name. Om du er interessert i å lage din egen gjeng, kan du skrive inn <strong>:gcreate</strong> inne på hotellet og fylle ut gjeng beskrivelsen, navnet og endre skiltet til hva du ønsker. Denne gjengen kan du kjøpe for <strong>250c</strong>. Etter du har laget gjengen din, kan du skrive inn <strong>:gangcommands</strong> for å se dine tilgjengelige gjeng kommandoer!
  :site_name Gjenger er en ny måte å kjempe mot andre gjenger på :site_name. Om du er interessert i å lage din egen gjeng, kan du skrive inn <strong>:gcreate</strong> inne på hotellet og fylle ut gjeng beskrivelsen, navnet og endre skiltet til hva du ønsker. Denne gjengen kan du kjøpe for <strong>250c</strong>. Etter du har laget gjengen din, kan du skrive inn <strong>:gangcommands</strong> for å se dine tilgjengelige gjeng kommandoer!

  :site_name Gjenger er en ny måte å kjempe mot andre gjenger :site_name. Om du er interessert i å lage din egen gjeng, kan du skrive inn <strong>:gcreate</strong> inne hotellet og fylle ut gjeng beskrivelsen, navnet og endre skiltet til hva du ønsker. Denne gjengen kan du kjøpe for <strong>250c</strong>. Etter du har laget gjengen din, kan du skrive inn <strong>:gangcommands</strong> for å se dine tilgjengelige gjeng kommandoer!

  changed by Chriztopherfozz .
  Copy to clipboard