2014-08-02 11:35:07 UTC
Lubos Hasko launched a Unproofread Batch Operation in Azeri on Manager. Hide changes

In Azeri:

Balans hesabatı
v.3 changed by Anarsmac
Balans hesabatı
v.4 changed by Lubos Hasko
Gəlirlər itkilər haqqında hesabat
v.2 changed by Anarsmac
Gəlirlər itkilər haqqında hesabat
v.3 changed by Lubos Hasko
Aktivlər
v.2 changed by Anarsmac
Aktivlər
v.3 changed by Lubos Hasko
Səhmlər
v.2 changed by Anarsmac
Səhmlər
v.3 changed by Lubos Hasko
Xərclər
v.2 changed by Anarsmac
Xərclər
v.3 changed by Lubos Hasko
Mədaxil
v.2 changed by Anarsmac
Mədaxil
v.3 changed by Lubos Hasko
Borclar
v.2 changed by Anarsmac
Borclar
v.3 changed by Lubos Hasko
Hesab
v.2 changed by Anarsmac
Hesab
v.3 changed by Lubos Hasko
Gecikmiş xərclər
v.3 changed by Anarsmac
Gecikmiş xərclər
v.4 changed by Lubos Hasko
Gecikmiş mədaxil
v.2 changed by Anarsmac
Gecikmiş mədaxil
v.3 changed by Lubos Hasko
Məbləğ
v.2 changed by Anarsmac
Məbləğ
v.3 changed by Lubos Hasko
Ödənilmiş məbləğ
v.2 changed by Anarsmac
Ödənilmiş məbləğ
v.3 changed by Lubos Hasko
Daxil olmuş məbləğ
v.2 changed by Anarsmac
Daxil olmuş məbləğ
v.3 changed by Lubos Hasko
Balans
v.2 changed by Anarsmac
Balans
v.3 changed by Lubos Hasko
Ödənilməmiş məbləğ
v.3 changed by Anarsmac
Ödənilməmiş məbləğ
v.4 changed by Lubos Hasko
Faktura ünvanı
v.2 changed by Anarsmac
Faktura ünvanı
v.3 changed by Lubos Hasko
Kart sahibinin adı
v.2 changed by Anarsmac
Kart sahibinin adı
v.3 changed by Lubos Hasko
Kart nömrəsi
v.2 changed by Anarsmac
Kart nömrəsi
v.3 changed by Lubos Hasko
Daxilolma üçün son tarix
v.2 changed by Anarsmac
Daxilolma üçün son tarix
v.3 changed by Lubos Hasko
Ölkə
v.2 changed by Anarsmac
Ölkə
v.3 changed by Lubos Hasko
Yarat
v.2 changed by Anarsmac
Yarat
v.3 changed by Lubos Hasko
Kredit
v.2 changed by Anarsmac
Kredit
v.3 changed by Lubos Hasko
Cari
v.2 changed by Anarsmac
Cari
v.3 changed by Lubos Hasko
Tarix
v.2 changed by Anarsmac
Tarix
v.3 changed by Lubos Hasko
Borc
v.2 changed by Anarsmac
Borc
v.3 changed by Lubos Hasko
Sil
v.2 changed by Anarsmac
Sil
v.3 changed by Lubos Hasko
Təsvir
v.2 changed by Anarsmac
Təsvir
v.3 changed by Lubos Hasko
Layihə
v.2 changed by Anarsmac
Layihə
v.3 changed by Lubos Hasko
Son tarix
v.2 changed by Anarsmac
Son tarix
v.3 changed by Lubos Hasko
{0} tarixinədək ödənilməlidir
v.2 changed by Anarsmac
{0} tarixinədək ödənilməlidir
v.3 changed by Lubos Hasko
Bu gün ödənilməlidir
v.2 changed by Anarsmac
Bu gün ödənilməlidir
v.3 changed by Lubos Hasko
Sabah ödənilməlidir
v.2 changed by Anarsmac
Sabah ödənilməlidir
v.3 changed by Lubos Hasko
Redaktə et
v.2 changed by Anarsmac
Redaktə et
v.3 changed by Lubos Hasko
Son tarix
v.2 changed by Anarsmac
Son tarix
v.3 changed by Lubos Hasko
Kimdən
v.2 changed by Anarsmac
Kimdən
v.3 changed by Lubos Hasko
Başlıca uçot kitabı
v.2 changed by Anarsmac
Başlıca uçot kitabı
v.3 changed by Lubos Hasko
Məlumatların qeydiyyatı
v.2 changed by Anarsmac
Məlumatların qeydiyyatı
v.3 changed by Lubos Hasko
Daxil ol
v.3 changed by Anarsmac
Daxil ol
v.4 changed by Lubos Hasko
Ad
v.2 changed by Anarsmac
Ad
v.3 changed by Lubos Hasko
Təsvir
v.2 changed by Anarsmac
Təsvir
v.3 changed by Lubos Hasko
Xalis aktivlər
v.3 changed by Anarsmac
Xalis aktivlər
v.4 changed by Lubos Hasko
Xalis gəlir (itki)
v.2 changed by Anarsmac
Xalis gəlir (itki)
v.3 changed by Lubos Hasko
Qeydlər
v.2 changed by Anarsmac
Qeydlər
v.3 changed by Lubos Hasko
Son tarix yoxdur
v.2 changed by Anarsmac
Son tarix yoxdur
v.3 changed by Lubos Hasko
Dünən ödənilməli idi
v.2 changed by Anarsmac
Dünən ödənilməli idi
v.3 changed by Lubos Hasko
Tam ödənilib
v.2 changed by Anarsmac
Tam ödənilib
v.3 changed by Lubos Hasko
Şifrə
v.2 changed by Anarsmac
Şifrə
v.3 changed by Lubos Hasko
Ödəniş edilməli tarix
v.2 changed by Anarsmac
Ödəniş edilməli tarix
v.3 changed by Lubos Hasko
Ödəniş qəbzi
v.2 changed by Anarsmac
Ödəniş qəbzi
v.3 changed by Lubos Hasko
İstinad
v.2 changed by Anarsmac
İstinad
v.3 changed by Lubos Hasko
Tənzimləmələr
v.2 changed by Anarsmac
Tənzimləmələr
v.3 changed by Lubos Hasko
İmza
v.2 changed by Anarsmac
İmza
v.3 changed by Lubos Hasko
Vergi
v.2 changed by Anarsmac
Vergi
v.3 changed by Lubos Hasko
Kimə
v.2 changed by Anarsmac
Kimə
v.3 changed by Lubos Hasko
Cəmi
v.2 changed by Anarsmac
Cəmi
v.3 changed by Lubos Hasko
Cəmi səhmlər
v.2 changed by Anarsmac
Cəmi səhmlər
v.3 changed by Lubos Hasko
Yeniləmə
v.2 changed by Anarsmac
Yeniləmə
v.3 changed by Lubos Hasko
Baxmaq
v.2 changed by Anarsmac
Baxmaq
v.3 changed by Lubos Hasko
İnternet səhifəsi
v.2 changed by Anarsmac
İnternet səhifəsi
v.3 changed by Lubos Hasko
1-30 gün gecikmə
v.2 changed by Anarsmac
1-30 gün gecikmə
v.3 changed by Lubos Hasko
31-60 gün gecikmə
v.2 changed by Anarsmac
31-60 gün gecikmə
v.3 changed by Lubos Hasko
61-90 gün gecikmə
v.2 changed by Anarsmac
61-90 gün gecikmə
v.3 changed by Lubos Hasko
90+ gün gecikmə
v.2 changed by Anarsmac
90+ gün gecikmə
v.3 changed by Lubos Hasko
{0} gün gecikmə
v.2 changed by Anarsmac
{0} gün gecikmə
v.3 changed by Lubos Hasko
Çıxış
v.2 changed by Anarsmac
Çıxış
v.3 changed by Lubos Hasko
Hesabların planı
v.2 changed by Anarsmac
Hesabların planı
v.3 changed by Lubos Hasko
Vergi siyahısı
v.2 changed by Anarsmac
Vergi siyahısı
v.3 changed by Lubos Hasko
İmport
v.2 changed by Anarsmac
İmport
v.3 changed by Lubos Hasko
Status
v.2 changed by Anarsmac
Status
v.3 changed by Lubos Hasko
Son balans
v.2 changed by Anarsmac
Son balans
v.3 changed by Lubos Hasko
Uzlaşdırılmış
v.2 changed by Anarsmac
Uzlaşdırılmış
v.3 changed by Lubos Hasko
Çap
v.2 changed by Anarsmac
Çap
v.3 changed by Lubos Hasko
{0} etibarən
v.2 changed by Anarsmac
{0} etibarən
v.3 changed by Lubos Hasko
{0} - {1} tarixləri arasında
v.2 changed by Anarsmac
{0} - {1} tarixləri arasında
v.3 changed by Lubos Hasko
Yeni hesab
v.4 changed by Anarsmac
Yeni hesab
v.5 changed by Lubos Hasko
Kateqoriya
v.2 changed by Anarsmac
Kateqoriya
v.3 changed by Lubos Hasko
Cəmi {0}
v.2 changed by Anarsmac
Cəmi {0}
v.3 changed by Lubos Hasko
Telefon
v.2 changed by Anarsmac
Telefon
v.3 changed by Lubos Hasko
Faks
v.2 changed by Anarsmac
Faks
v.3 changed by Lubos Hasko
Mobil
v.2 changed by Anarsmac
Mobil
v.3 changed by Lubos Hasko
{0} Borc
v.2 changed by Anarsmac
{0} Borc
v.3 changed by Lubos Hasko
{0} Avans
v.2 changed by Anarsmac
{0} Avans
v.3 changed by Lubos Hasko
Cəmi avans
v.2 changed by Anarsmac
Cəmi avans
v.3 changed by Lubos Hasko
Cəmi borc
v.2 changed by Anarsmac
Cəmi borc
v.3 changed by Lubos Hasko
Xalis dövriyyə
v.2 changed by Anarsmac
Xalis dövriyyə
v.3 changed by Lubos Hasko
İlkin balans
v.2 changed by Anarsmac
İlkin balans
v.3 changed by Lubos Hasko
Vergi borcları
v.2 changed by Anarsmac
Vergi borcları
v.3 changed by Lubos Hasko
Qaimə
v.2 changed by Anarsmac
Qaimə
v.3 changed by Lubos Hasko
Ödəniş
v.2 changed by Anarsmac
Ödəniş
v.3 changed by Lubos Hasko
Borc {0} tarixinədək ödənilməlidir
v.2 changed by Anarsmac
Borc {0} tarixinədək ödənilməlidir
v.3 changed by Lubos Hasko
{0} daxil
v.2 changed by Anarsmac
{0} daxil
v.3 changed by Lubos Hasko
Lazım olandan artıq ödənilmə
v.2 changed by Anarsmac
Lazım olandan artıq ödənilmə
v.3 changed by Lubos Hasko
Yaradılma tarixi
v.2 changed by Anarsmac
Yaradılma tarixi
v.3 changed by Lubos Hasko
Ləğv et
v.2 changed by Anarsmac
Ləğv et
v.3 changed by Lubos Hasko
Ünvan
v.2 changed by Anarsmac
Ünvan
v.3 changed by Lubos Hasko
Adsız
v.2 changed by Anarsmac
Adsız
v.3 changed by Lubos Hasko
Hesabatlar
v.2 changed by Anarsmac
Hesabatlar
v.3 changed by Lubos Hasko
Başlıca uçot kitabının xülasəsi
v.2 changed by Anarsmac
Başlıca uçot kitabının xülasəsi
v.3 changed by Lubos Hasko
Nəğdləşmə əsasında
v.2 changed by Anarsmac
Nəğdləşmə əsasında
v.3 changed by Lubos Hasko
Xərcin ya Gəlirin yaranması əsasında
v.2 changed by Anarsmac
Xərcin ya Gəlirin yaranması əsasında
v.3 changed by Lubos Hasko
Hesabat kitabçasına qeyd
v.2 changed by Anarsmac
Hesabat kitabçasına qeyd
v.3 changed by Lubos Hasko
Müvəqqəti hesab
v.2 changed by Anarsmac
Müvəqqəti hesab
v.3 changed by Lubos Hasko
Hesabda saxlanılan qazanc
v.2 changed by Anarsmac
Hesabda saxlanılan qazanc
v.3 changed by Lubos Hasko
Alt-kateqoriya üzrə cəmi
v.2 changed by Anarsmac
Alt-kateqoriya üzrə cəmi
v.3 changed by Lubos Hasko
Qeyd edilən tarixədək
v.2 changed by Anarsmac
Qeyd edilən tarixədək
v.3 changed by Lubos Hasko
Mühasibatlıq metodu
v.2 changed by Anarsmac
Mühasibatlıq metodu
v.3 changed by Lubos Hasko
Şirkətlər
v.2 changed by Anarsmac
Şirkətlər
v.3 changed by Lubos Hasko
Dil
v.2 changed by Anarsmac
Dil
v.3 changed by Lubos Hasko
Şirkət əlavə et
v.2 changed by Anarsmac
Şirkət əlavə et
v.3 changed by Lubos Hasko
Şirkətin adını sil
v.2 changed by Anarsmac
Şirkətin adını sil
v.3 changed by Lubos Hasko
Şirkətin adı
v.3 changed by Anarsmac
Şirkətin adı
v.4 changed by Lubos Hasko
Əlavə məlumat
v.2 changed by Anarsmac
Əlavə məlumat
v.3 changed by Lubos Hasko
Daxili məlumat
v.2 changed by Anarsmac
Daxili məlumat
v.3 changed by Lubos Hasko
Ödəniş etməli olan müştərilər
v.2 changed by Anarsmac
Ödəniş etməli olan müştərilər
v.3 changed by Lubos Hasko
Ödəniş etməli olduğumuz tərəfdaşlar
v.2 changed by Anarsmac
Ödəniş etməli olduğumuz tərəfdaşlar
v.3 changed by Lubos Hasko
Yoxlama əməliyyatı üçün balans
v.2 changed by Anarsmac
Yoxlama əməliyyatı üçün balans
v.3 changed by Lubos Hasko
Geriyə
v.2 changed by Anarsmac
Geriyə
v.3 changed by Lubos Hasko
Tənzimlə
v.2 changed by Anarsmac
Tənzimlə
v.3 changed by Lubos Hasko
Alınmış faizlər
v.2 changed by Anarsmac
Alınmış faizlər
v.3 changed by Lubos Hasko
Satış
v.2 changed by Anarsmac
Satış
v.3 changed by Lubos Hasko
Əldə olan nəğd vəsait
v.2 changed by Anarsmac
Əldə olan nəğd vəsait
v.3 changed by Lubos Hasko
Bankda olan nəğd vəsait
v.2 changed by Anarsmac
Bankda olan nəğd vəsait
v.3 changed by Lubos Hasko
Balansda olan inventar
v.2 changed by Anarsmac
Balansda olan inventar
v.3 changed by Lubos Hasko
Mühasibatlıq xərcləri
v.2 changed by Anarsmac
Mühasibatlıq xərcləri
v.3 changed by Lubos Hasko
Reklam marketinq xərcləri
v.2 changed by Anarsmac
Reklam marketinq xərcləri
v.3 changed by Lubos Hasko
Bank xərcləri
v.2 changed by Anarsmac
Bank xərcləri
v.3 changed by Lubos Hasko
Kompyuter avadanlığı
v.2 changed by Anarsmac
Kompyuter avadanlığı
v.3 changed by Lubos Hasko
İanələr
v.2 changed by Anarsmac
İanələr
v.3 changed by Lubos Hasko
Elektrik
v.2 changed by Anarsmac
Elektrik
v.3 changed by Lubos Hasko
Əyləncə
v.2 changed by Anarsmac
Əyləncə
v.3 changed by Lubos Hasko
Hüquqi xərclər
v.2 changed by Anarsmac
Hüquqi xərclər
v.3 changed by Lubos Hasko
Avtomobil xərcləri
v.2 changed by Anarsmac
Avtomobil xərcləri
v.3 changed by Lubos Hasko
Çap dəftərxana
v.2 changed by Anarsmac
Çap dəftərxana
v.3 changed by Lubos Hasko
İcarə
v.2 changed by Anarsmac
İcarə
v.3 changed by Lubos Hasko
Təmir cari baxım işləri
v.2 changed by Anarsmac
Təmir cari baxım işləri
v.3 changed by Lubos Hasko
Sonrakı
v.2 changed by Anarsmac
Sonrakı
v.3 changed by Lubos Hasko
Mövzu
v.2 changed by Anarsmac
Mövzu
v.3 changed by Lubos Hasko
Göndər
v.2 changed by Anarsmac
Göndər
v.3 changed by Lubos Hasko
Məktubun mətni
v.2 changed by Anarsmac
Məktubun mətni
v.3 changed by Lubos Hasko
Kiçik məbləğdə nəğd vəsait
v.2 changed by Anarsmac
Kiçik məbləğdə nəğd vəsait
v.3 changed by Lubos Hasko
Kredit kartı
v.2 changed by Anarsmac
Kredit kartı
v.3 changed by Lubos Hasko
02 Aug from 11:35am to 11:35am