🔁

Cash Summary vertaling

Discussion started , with 4 comments.
 1. 27365_pasfoto_hennie
  Hennie Eerhart Dutch Translator with no proofreading rights

  @ Frank
  Een cash summary wordt soms een kasstroomoverzicht genoemd maar in de bedrijfseconomie is de juiste term "staat van herkomst en besteding der middelen". Het is een weergave van de geldstromen in de organisatie. Het begrip inkomsten is ruimer dan alleen de geldstroom. Inkomsten is geen synoniem voor een inkomende geldstroom. Een ontvangen lening bijv. is geen inkomsten maar behoort wel tot de inkomende geldstroom.

 2. 48d78ebdc8ce76600ad2a72c5ba1f776
  Frank Dutch Translator with no proofreading rights

  @Hennie
  Ik ben van mening dat hoewel bedrijfseconomisch de juiste term “staat van herkomst en besteding der middelen” is, dit niet de bruikbaarheid van Manager ten goede komt. Ik ben dan ook voorstander om de "usability" van het programma zeker mee te laten wegen voor wat betreft de vertaling tenslotte zijn de meeste gebruikers van Manager geen bedrijfseconoom maar veelal kleine ondernemers. Graag je reactie.

 3. 27365_pasfoto_hennie
  Hennie Eerhart Dutch Translator with no proofreading rights

  @Frank,
  Ik ben het met je eens dat de "usability" van Manager belangrijk is, maar ik heb toch een paar kanttekeningen bij jouw reactie.
  Er is weinig of niets bekend omtrent wie de gebruikers zijn van Manager, hun achtergrond of hun bedrijf. Het is immers freeware en iedereen kan het vrijelijk gebruiken. Ook omdat een echte handleiding ontbreekt, zullen, zo schat ik dat in, er weinig "boekhoudkundige leken" zijn die Manager, zonder hulp, volledig aan de praat zullen krijgen. Ik vermoed zo maar dat veel gebruikers op Manager geattendeerd zijn door hun boekhouder of accountant en dat die hen een handje helpt. Daarom is het denk ik belangrijk dat de vertalingen juist zijn. De vlag moet de lading volledig dekken, zeker voor de "bedrijfseconomische leek". Staat van "inkomsten en uitgaven" dekt mijns inziens die lading niet. Immers: kosten zijn niet altijd uitgaven en uitgaven zijn niet altijd kosten, ergo inkomsten zijn niet altijd ontvangsten en ontvangsten zijn niet altijd inkomsten. Klinkt "staat van herkomst en besteding der middelen" je te "bedrijfseconomisch" dan is "Overzicht van Ontvangsten en Uitgaven" een alternatief waarbij de vlag de lading dekt. Graag lees ik jouw reactie

 4. 48d78ebdc8ce76600ad2a72c5ba1f776
  Frank Dutch Translator with no proofreading rights

  @Hennie
  Het is inderdaad een aanname van mij wie de gebruikers zijn van Manager maar gezien het "experimentele" karakter van Manager is dat mijn inschatting. Verder vind ik jouw alternatief, “Overzicht van Ontvangsten en Uitgaven”, een prima verbetering die de bruikbaarheid zeker ten goede komt.

 5. 27365_pasfoto_hennie
  Hennie Eerhart Dutch Translator with no proofreading rights

  @Frank
  Ik zal de vertaling aanpassen.
  Jij schrijft: "experimenteel", maar ik denk niet dat het pakket experimenteel is. Ik denk dat Lubos een heel goed verdienmodel voor Manager heeft gevonden door de desktop versie gratis te maken en voor de cloud-versie (meerdere gebruikers) te laten betalen. Door de vele vrijwillige vertalers krijgt hij "gratis" volwaardige internationale versies en een bijna wereldwijde dekking. Ook de input vanuit het forum helpt hem natuurlijk het pakket verder te ontwikkelen. Ik heb in mijn langjarige carriere als financial controller heel wat pakketten gezien. Natuurlijk er zijn betere en completere pakketten, maar niet tegen deze "vriendenprijs".


History

 1. Cash Summary
  Cash Summary

  Cash Summary

  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. changed by Lubos Hasko via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. changed by Lubos Hasko via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 4. Cash Summary
  Cash Summary

  Cash Summary

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. Gotovinski izvještaj
  Gotovinski izvještaj
  changed by Vedran .
  Copy to clipboard
 6. Izvještaj blagajne
  Izvještaj blagajne
  changed by Ivica .
  Copy to clipboard
 7. Izvještaj o toku novca - sažetak
  Izvještaj o toku novca - sažetak
  changed by Ivica .
  Copy to clipboard