🔁


History

 1. Payor
  Payor

  Payor

  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 2. Payer
  Payer

  Payer

  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 3. Người thanh toán
  Người thanh toán
  changed by Buitrunghau .
  Copy to clipboard
 4. changed by Lubos Hasko via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 5. Người thanh toán
  Người thanh toán
  changed by Lubos Hasko .
  Copy to clipboard
 6. changed by Lubos Hasko via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 7. Payer
  Payer

  Payer

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 8. Người thanh toán
  Người thanh toán
  changed by Vũ Văn Hoàn - Asanzo Hà Nội - asanzohanoi.com .
  Copy to clipboard
 9. Người trả tiền
  Người trả tiền
  changed by Yewleung .
  Copy to clipboard