01 Aug from 7:38pm to 7:52pm
Johan Öhlin changed 47 translations in Swedish on Diaspora. Hide changes
 1. Har du något problem?
  Har du något problem?
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Har stött på problem?
  Har stött problem?
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Har stött på problem?
  Har stött problem?
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Har du stött på problem?
  Har du stött problem?
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Har du stött på problem?
  Har du stött problem?
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Har du stött på problem?
  Har du stött problem?
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Skapandet av kommentaren har misslyckats
  Skapandet av kommentaren har misslyckats
  changed by Swedishsailfishosuser .
  Copy to clipboard
 2. Skapandet av kommentaren har misslyckats
  Skapandet av kommentaren har misslyckats
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Skapandet av kommentaren har misslyckats
  Skapandet av kommentaren har misslyckats
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Skapandet av kommentaren har misslyckats
  Skapandet av kommentaren har misslyckats
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Skapandet av kommentaren har misslyckats
  Skapandet av kommentaren har misslyckats
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Kunde inte skapa kommentaren
  Kunde inte skapa kommentaren
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Kommentar %{id} har tagits bort
  Kommentar %{id} har tagits bort
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Kommentar %{id} har tagits bort
  Kommentar %{id} har tagits bort
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Kunde inte skapa kommentaren
  Kunde inte skapa kommentaren
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Kunde inte skapa kommentaren
  Kunde inte skapa kommentaren
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Misslyckades att ta bort kommentar
  Misslyckades att ta bort kommentar
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Misslyckades att ta bort kommentar
  Misslyckades att ta bort kommentar
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Inlägg eller kommentar ej funnen
  Inlägg eller kommentar ej funnen
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Inlägg eller kommentar ej funnen
  Inlägg eller kommentar ej funnen
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Konversationen ej funnen
  Konversationen ej funnen
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Konversationen ej funnen
  Konversationen ej funnen
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Gillande misslyckades
  Gillande misslyckades
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Gillande misslyckades
  Gillande misslyckades
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. En gillar%{count} gillarIngen gillar
  zeroThis plural form is used for numbers like: 0

  Ingen gillar


  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  En gillar


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  %{count} gillar


  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. En gillar%{count} gillarIngen gillar
  zeroThis plural form is used for numbers like: 0

  Ingen gillar


  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  En gillar


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  %{count} gillar


  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. En gillar%{count} gillarIngen gillar
  zeroThis plural form is used for numbers like: 0

  Ingen gillar


  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  En gillar


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  %{count} gillar


  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. En gillar%{count} gillarIngen gillar
  zeroThis plural form is used for numbers like: 0

  Ingen gillar


  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  En gillar


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  %{count} gillar


  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. En ogillar%{count} ogillarIngen ogillar
  zeroThis plural form is used for numbers like: 0

  Ingen ogillar


  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  En ogillar


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  %{count} ogillar


  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. En ogillar%{count} ogillarIngen ogillar
  zeroThis plural form is used for numbers like: 0

  Ingen ogillar


  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  En ogillar


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  %{count} ogillar


  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Inlägg eller gillning ej funnen
  Inlägg eller gillning ej funnen
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Inlägg eller gillning ej funnen
  Inlägg eller gillning ej funnen
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. privat:läst och privat:ändra förväntade kontakter:också läst
  privat:läst och privat:ändra förväntade kontakter:också läst
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. privat:läst och privat:ändra förväntar kontakter:läst också.
  privat:läst och privat:ändra förväntar kontakter:läst också.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. privat:läst och privat:ändra förväntar kontakter:läst också.
  privat:läst och privat:ändra förväntar kontakter:läst också.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. privat:läst och privat:ändra förväntar kontakter:läst också.
  privat:läst och privat:ändra förväntar kontakter:läst också.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Okänt omfång: %{scope_name}
  Okänt omfång: %{scope_name}
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Okänt omfång: %{scope_name}
  Okänt omfång: %{scope_name}
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. grundprofil
  grundprofil
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Grundprofilsinformation
  Grundprofilsinformation
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Detta tillåter andra program att läsa din grundprofil.
  Detta tillåter andra program att läsa din grundprofil.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Detta tillåter andra program att läsa din grundprofilsinformation.
  Detta tillåter andra program att läsa din grundprofilsinformation.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Du borde kontakta tillämpningsutvecklaren och bifoga följande felmeddelande:
  Du borde kontakta tillämpningsutvecklaren och bifoga följande felmeddelande:
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Du borde kontakta tillämpningsutvecklaren och bifoga följande detaljerade felmeddelande:
  Du borde kontakta tillämpningsutvecklaren och bifoga följande detaljerade felmeddelande:
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. under
  under
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Unik identiferare
  Unik identiferare
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Unik identiferare
  Unik identiferare
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Unik identifierare
  Unik identifierare
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här skänker dig underprivilegier för denna tillämpning.
  Det här skänker dig underprivilegier för denna tillämpning.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här skänker dig endast läsprivilegier för din unika identifierare.
  Det här skänker dig endast läsprivilegier för din unika identifierare.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. namn
  namn
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Fullständigt namn
  Fullständigt namn
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här skänker dig endast läsprivilegier för din unika identifierare.
  Det här skänker dig endast läsprivilegier för din unika identifierare.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Det här bevilcar dig endast läsprivilegier för din unika identifierare.
  Det här bevilcar dig endast läsprivilegier för din unika identifierare.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här bevilcar dig endast läsprivilegier för din unika identifierare.
  Det här bevilcar dig endast läsprivilegier för din unika identifierare.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Det här beviljar dig endast läsprivilegier för din unika identifierare.
  Det här beviljar dig endast läsprivilegier för din unika identifierare.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här beviljar läsrättigheter av namndata till applikationen.
  Det här beviljar läsrättigheter av namndata till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här beviljar läsrättigheter till ditt fullständiga namn.
  Det här beviljar läsrättigheter till ditt fullständiga namn.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. smeknamn
  smeknamn
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Användarnamn
  Användarnamn
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här beviljar läsrättigheter av smeknamnsdata till applikationen.
  Det här beviljar läsrättigheter av smeknamnsdata till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här beviljar läsrättigheter för din smeknamnsdata.
  Det här beviljar läsrättigheter för din smeknamnsdata.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. utökad profil
  utökad profil
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Utökad profil (Endast läsning)
  Utökad profil (Endast läsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. bild
  bild
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Profilbild
  Profilbild
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här beviljar rättigheter att se din utökade profil till applikationen.
  Det här beviljar rättigheter att se din utökade profil till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här beviljar läsrättigheter för din utökade profildata.
  Det här beviljar läsrättigheter för din utökade profildata.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här beviljar läsrättigheter av användarens bilddata till applikationen.
  Det här beviljar läsrättigheter av användarens bilddata till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här beviljar läsrättigheter för din profilbild.
  Det här beviljar läsrättigheter för din profilbild.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Utökad profil (Endast läsning)
  Utökad profil (Endast läsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Utökad profil (Endast avläsning)
  Utökad profil (Endast avläsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. kontakter:läst
  kontakter:läst
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Kontakter (Endast avläsning)
  Kontakter (Endast avläsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger läsrättigheter av kontakter och besläktad data (såsom aspekter) till applikationen.
  Det här ger läsrättigheter av kontakter och besläktad data (såsom aspekter) till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger läsrättigheter till kontakter och besläktad data (såsom aspekter).
  Det här ger läsrättigheter till kontakter och besläktad data (såsom aspekter).
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. kontakter:ändra
  kontakter:ändra
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Kontakter (Ändra)
  Kontakter (Ändra)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Kontakter (Endast avläsning)
  Kontakter (Endast avläsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Kontakter (Avläsning)
  Kontakter (Avläsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Utökad profil (Endast avläsning)
  Utökad profil (Endast avläsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Utökad profil (Avläsning)
  Utökad profil (Avläsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger skrivrättigheter av kontakter och besläktad data (såsom aspekter) till applikationen
  Det här ger skrivrättigheter av kontakter och besläktad data (såsom aspekter) till applikationen
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger skrivrättigheter av kontakter och besläktad data (såsom aspekter).
  Det här ger skrivrättigheter av kontakter och besläktad data (såsom aspekter).
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. konversationer
  konversationer
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Konversationer
  Konversationer
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger skriv- och läsrättigheter av privata meddelanden till applikationen.
  Det här ger skriv- och läsrättigheter av privata meddelanden till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger skriv- och läsrättigheter av privata meddelanden.
  Det här ger skriv- och läsrättigheter av privata meddelanden.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. e-post
  e-post
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Mejl
  Mejl
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger läsrättigheter av användares e-postadress till applikationen.
  Det här ger läsrättigheter av användares e-postadress till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger läsrättigheter till din mejladress.
  Det här ger läsrättigheter till din mejladress.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. interaktioner
  interaktioner
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Interaktioner
  Interaktioner
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
01 Aug from 7:38pm to 7:52pm