🔁


History

 1. This protocol is currently in the experimental stage and the success of interactions using it will depend on your browser. If you want to manage or remove this handler, you will do this via your browser settings. The button below will always be enabled, and you need to set the handler separately in each browser you use.
  This protocol is currently in the experimental stage and the success of interactions using it will depend on your browser. If you want to manage or remove this handler, you will do this via your browser settings. The button below will always be enabled, and you need to set the handler separately in each browser you use.

  This protocol is currently in the experimental stage and the success of interactions using it will depend on your browser. If you want to manage or remove this handler, you will do this via your browser settings. The button below will always be enabled, and you need to set the handler separately in each browser you use.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Este protocolo está nunha fase experimental e o éxito das interaccións cando se utiliza depende do navegador usado. Se quere xestionar ou eleminar este alcume debe facelo utilizando os axustes do navegador. O botón inferior estará sempre habilitado e debe establecer o alcume de xeito separado en cada navegador que utilice.
  Este protocolo está nunha fase experimental e o éxito das interaccións cando se utiliza depende do navegador usado. Se quere xestionar ou eleminar este alcume debe facelo utilizando os axustes do navegador. O botón inferior estará sempre habilitado e debe establecer o alcume de xeito separado en cada navegador que utilice.
  changed by XoseM .
  Copy to clipboard
 3. This protocol is currently in the experimental stage and the success of interactions using it will depend on your browser. If you want to manage or remove this handler, you will do this via your browser settings. The button below will always be enabled, and you need to set the handler separately in each browser you use.
  This protocol is currently in the experimental stage and the success of interactions using it will depend on your browser. If you want to manage or remove this handler, you will do this via your browser settings. The button below will always be enabled, and you need to set the handler separately in each browser you use.

  This protocol is currently in the experimental stage and the success of interactions using it will depend on your browser. If you want to manage or remove this handler, you will do this via your browser settings. The button below will always be enabled, and you need to set the handler separately in each browser you use.

  changed by Waithamai via a Batch Operation.
  Copy to clipboard