🔁


History

  1. Recovery codes allow you to regain access to your account if you lose your phone. Note that you can use each recovery code only once.
    Recovery codes allow you to regain access to your account if you lose your phone. Note that you can use each recovery code only once.

    Recovery codes allow you to regain access to your account if you lose your phone. Note that you can use each recovery code only once.

    changed via the API .
    Copy to clipboard
  2. Recovery codes allow you to regain access to your account if you lose your phone. Note that you can use each recovery code only once.
    Recovery codes allow you to regain access to your account if you lose your phone. Note that you can use each recovery code only once.

    Recovery codes allow you to regain access to your account if you lose your phone. Note that you can use each recovery code only once.

    changed by Waithamai via a Batch Operation.
    Copy to clipboard
  3. Os códigos de recuperación permítenlle recuperar o acceso a súa conta se perde o teléfono. Teña en conta de que pode utilizar cada código só unha vez.
    Os códigos de recuperación permítenlle recuperar o acceso a súa conta se perde o teléfono. Teña en conta de que pode utilizar cada código unha vez.
    changed by XoseM .
    Copy to clipboard
  4. Os códigos de recuperación permítenche recuperar o acceso a túa conta se perdes o teléfono. Ten en conta de que podes utilizar cada código só unha vez.
    Os códigos de recuperación permítenche recuperar o acceso a túa conta se perdes o teléfono. Ten en conta de que podes utilizar cada código unha vez.
    changed by XoseM .
    Copy to clipboard
  5. Os códigos de recuperación permítenche recuperar o acceso a túa conta se perdes o teléfono. Ten en conta de que podes utilizar cada código só unha vez.
    Os códigos de recuperación permítenche recuperar o acceso a túa conta se perdes o teléfono. Ten en conta de que podes utilizar cada código unha vez.
    changed by XoseM .
    Copy to clipboard