🔁


History

 1. Successfully removed person from aspect
  Successfully removed person from aspect
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo
  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Successfully removed person from aspect
  Successfully removed person from aspect
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 4. Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo
  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 5. Successfully removed person from aspect.
  Successfully removed person from aspect.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo
  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 7. Successfully removed person from aspect.
  Successfully removed person from aspect.
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard