History

 1. If your language doesn’t provide an explicit script (like the language code `az` for instance) an implicit language is chosen for you: `Latin` in Azerbaijani’s case. If you’d rather use another script you can build a language with the correct script. The default language is the official or most important script for a language or for a language/country compound.
  If your language doesnt provide an explicit script (like the language code `az` for instance) an implicit language is chosen for you: `Latin` in Azerbaijanis case. If youd rather use another script you can build a language with the correct script. The default language is the official or most important script for a language or for a language/country compound.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Hvis dit sprog ikke giver et eksplicit script (ligesom sprogkode `az` for eksempel) vælges der et implicit sprog for dig:` Latin` i Aserbajdsjansk tilfælde. Hvis du hellere vil bruge et andet script, kan du bygge et sprog med det korrekte script. Standardsproget er det officielle eller vigtigste script til et sprog eller til et sprog / land forbindelse.
  Hvis dit sprog ikke giver et eksplicit script (ligesom sprogkode `az` for eksempel) vælges der et implicit sprog for dig:` Latin` i Aserbajdsjansk tilfælde. Hvis du hellere vil bruge et andet script, kan du bygge et sprog med det korrekte script. Standardsproget er det officielle eller vigtigste script til et sprog eller til et sprog / land forbindelse.

  Hvis dit sprog ikke giver et eksplicit script (ligesom sprogkode `az` for eksempel) vælges der et implicit sprog for dig:` Latin` i Aserbajdsjansk tilfælde. Hvis du hellere vil bruge et andet script, kan du bygge et sprog med det korrekte script. Standardsproget er det officielle eller vigtigste script til et sprog eller til et sprog / land forbindelse.

  changed by Louise Mercedes Frank .
  Copy to clipboard