01 Oct from 7:11am to 7:31am
Kipc changed 30 translations in Cebuano on TheocBase. Hide changes
 1.  
 2. Mga Teritoryo - Streets
  Mga Teritoryo - Streets
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Mga Teritoryo
  Mga Teritoryo
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <a id="territory_streets"></a>Streets
  <a id="territory_streets"></a>Streets
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Pagdugang ug Streets
  Pagdugang ug Streets
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Pagpilig Teritoryo
  Pagpilig Teritoryo
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. I-click ang <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> nga button sa <strong>Streets</strong> tab aron magdungag ug bag-ong row sa street list box.
  I-click ang <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> nga button sa <strong>Streets</strong> tab aron magdungag ug bag-ong row sa street list box.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1. Pagdugang ug Streets
  Pagdugang ug Streets
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 2. Pagdungag ug Streets
  Pagdungag ug Streets
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Sa <strong>Pagdungag ug streets</strong> nga dialog, pilia ang mga check boxes tapad sa streets nga gusto nimong i-dungag.
  Sa <strong>Pagdungag ug streets</strong> nga dialog, pilia ang mga check boxes tapad sa streets nga gusto nimong i-dungag.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Note:
  Note:
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ang sakop lang sa teritoryo nga mga street ang anaa sa listahan. Busa kinahanglang <a href="territories_view_edit.html#import_territory_boundaries">magdungag ug boundary sa teritoryo</a> sa dili pa magamit kini nga feature.
  Ang sakop lang sa teritoryo nga mga street ang anaa sa listahan. Busa kinahanglang <a href="territories_view_edit.html#import_territory_boundaries">magdungag ug boundary sa teritoryo</a> sa dili pa magamit kini nga feature.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. I-click ang <strong>OK</strong> nga button.
  I-click ang <strong>OK</strong> nga button.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Pag-edit ug Street
  Pag-edit ug Street
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Balhin sa <strong>Streets</strong> tab.
  Balhin sa <strong>Streets</strong> tab.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. I-click ang <strong>Pangalan</strong>, <strong>Gikan sa</strong>, <strong>Paingon sa</strong> o <strong>Gidaghanon</strong> nga field sa street ug i-edit ang mosunod.
  I-click ang <strong>Pangalan</strong>, <strong>Gikan sa</strong>, <strong>Paingon sa</strong> o <strong>Gidaghanon</strong> nga field sa street ug i-edit ang mosunod.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. I-click ang <strong>Type</strong> nga field ug pilia ang <a href="settings_territories.html#streets">matang sa street</a>.
  I-click ang <strong>Type</strong> nga field ug pilia ang <a href="settings_territories.html#streets">matang sa street</a>.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. I-zoom sa Street
  I-zoom sa Street
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. I-double click ang street diha sa street list box sa <strong>Streets</strong> tab.
  I-double click ang street diha sa street list box sa <strong>Streets</strong> tab.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Balhin sa <strong>Mapa</strong> nga tab.
  Balhin sa <strong>Mapa</strong> nga tab.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ang mapa kay na-refresh ug gipakita sa tunga ang napili nga street.
  Ang mapa kay na-refresh ug gipakita sa tunga ang napili nga street.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Pagtanggal ug Street
  Pagtanggal ug Street
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Pagpilig street sa street list box.
  Pagpilig street sa street list box.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. I-click ang <img src="../images/street_remove_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> button diha sa <strong>Streets</strong> nga tab aron magtanggal ug street.
  I-click ang <img src="../images/street_remove_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> button diha sa <strong>Streets</strong> nga tab aron magtanggal ug street.
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Weekend nga Tigom
  Weekend nga Tigom
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Mga Teritoryo - Tan-awa ug i-Edit
  Mga Teritoryo - Tan-awa ug i-Edit
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Mga Teritoryo
  Mga Teritoryo
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <a id="getting_started"></a>Pagsugod
  <a id="getting_started"></a>Pagsugod
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ang mga teritoryo gipakita matag siyudad, magmamantala, matang o petsa sa pagkobre [2] diha sa territory list box [1]. Mahimo nimong i-asayn ang mga teritoryo, ipakita ang mga bondary ug <a href="#find_territory_by_address"> mangitag teritoryo gamit ang adres</a>
  Ang mga teritoryo gipakita matag siyudad, magmamantala, matang o petsa sa pagkobre [2] diha sa territory list box [1]. Mahimo nimong i-asayn ang mga teritoryo, ipakita ang mga bondary ug <a href="#find_territory_by_address"> mangitag teritoryo gamit ang adres</a>
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Territory Manager
  Territory Manager
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1. Territory Manager
  Territory Manager
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 2. Pagdumala sa Teritoryo
  Pagdumala sa Teritoryo
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Himoa ang mosunod aron sa pagdumala sa mga teritoryo:
  Himoa ang mosunod aron sa pagdumala sa mga teritoryo:
  changed by Kipc .
  Copy to clipboard
01 Oct from 7:11am to 7:31am