28 Nov from 9:11pm to 9:17pm
Patrick Jakobsson changed 60 translations in Swedish on TheocBase. Hide changes
 1. Samordnare av äldstekretsen
  Samordnare av äldstekretsen
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Samordnare av äldstekretsen
  Samordnare av äldstekretsen
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Datum
  Datum
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Datum
  Datum
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Namn
  Namn
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Namn
  Namn
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Uppgift
  Uppgift
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Uppgift
  Uppgift
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Tema
  Tema
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Tema
  Tema
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Källmaterial
  Källmaterial
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Källmaterial
  Källmaterial
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  Nedan hittar du information om din kommande uppgift:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Datum
  Datum
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Datum
  Datum
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Namn
  Namn
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Namn
  Namn
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Läsare
  Läsare
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Läsare
  Läsare
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Medhjälpare
  Medhjälpare
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Medhjälpare
  Medhjälpare
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Uppgift
  Uppgift
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Uppgift
  Uppgift
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Lektion
  Lektion
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Lektion
  Lektion
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Tema
  Tema
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Tema
  Tema
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Källmaterial
  Källmaterial
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Källmaterial
  Källmaterial
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Samma ändringar finns både lokalt och i molnet (%1 rader). Vill du behålla de lokala ändringarna?
  Samma ändringar finns både lokalt och i molnet (%1 rader). Vill du behålla de lokala ändringarna?
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Samma ändringar finns både lokalt och i molnet (%1 rader). Vill du behålla de lokala ändringarna?
  Samma ändringar finns både lokalt och i molnet (%1 rader). Vill du behålla de lokala ändringarna?
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Visa elevdata
  Visa elevdata
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Visa elevdata
  Visa elevdata
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Redigera elevdata
  Redigera elevdata
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Redigera elevdata
  Redigera elevdata
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Visa privilegier
  Visa privilegier
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Visa privilegier
  Visa privilegier
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Redigera privilegier
  Redigera privilegier
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Redigera privilegier
  Redigera privilegier
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Visa talhistoria för veckomötet
  Visa talhistoria för veckomötet
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Visa talhistoria för veckomötet
  Visa talhistoria för veckomötet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Visa användbarhet
  Visa användbarhet
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Visa användbarhet
  Visa användbarhet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Redigera användbarhet
  Redigera användbarhet
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Redigera användbarhet
  Redigera användbarhet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Sekreterare
  Sekreterare
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Sekreterare
  Sekreterare
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Tjänstetillsyningsman
  Tjänstetillsyningsman
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Tjänstetillsyningsman
  Tjänstetillsyningsman
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Versionskonflikt: Ändringar i molnet har gjorts med en nyare programversion!
  Versionskonflikt: Ändringar i molnet har gjorts med en nyare programversion!
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Versionskonflikt: Ändringar i molnet har gjorts med en nyare programversion!
  Versionskonflikt: Ändringar i molnet har gjorts med en nyare programversion!
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Versionskonflikt: Molndata måste uppdateras med samma programversion av en auktoriserad användare.
  Versionskonflikt: Molndata måste uppdateras med samma programversion av en auktoriserad användare.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Versionskonflikt: Molndata måste uppdateras med samma programversion av en auktoriserad användare.
  Versionskonflikt: Molndata måste uppdateras med samma programversion av en auktoriserad användare.
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Radera molndata
  Radera molndata
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Radera molndata
  Radera molndata
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Gator
  Gator
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Gator
  Gator
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Gatutyper
  Gatutyper
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Gatutyper
  Gatutyper
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Gatutyper
  Gatutyper
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Gatutyper
  Gatutyper
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Välkomment till theocbase
  Välkomment till theocbase
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Välkommen till theocbase
  Välkommen till theocbase
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Välkommen till theocbase
  Välkommen till theocbase
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 2. Välkommen till theocbase
  Välkommen till theocbase
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Välj de gator som ska läggas till distriktet:
  Välj de gator som ska läggas till distriktet:
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Välj de gator som ska läggas till distriktet:
  Välj de gator som ska läggas till distriktet:
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Gata
  Gata
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Gata
  Gata
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. OK
  OK
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. OK
  OK
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Avbryt
  Avbryt
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Avbryt
  Avbryt
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Gator
  Gator
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Gator
  Gator
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Skapa gräns
  Skapa gräns
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Skapa gräns
  Skapa gräns
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Odefinierad [%1]
  Odefinierad [%1]
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Odefinierad [%1]
  Odefinierad [%1]
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Lägg till gator
  Lägg till gator
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Lägg till gator
  Lägg till gator
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Inga gator hittades.
  Inga gator hittades.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Inga gator hittades.
  Inga gator hittades.
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. ID
  ID
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. ID
  ID
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Distrikts-ID
  Distrikts-ID
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Distrikts-ID
  Distrikts-ID
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Från nummer
  Från nummer
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Från nummer
  Från nummer
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Till nummer
  Till nummer
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Till nummer
  Till nummer
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Totalt
  Totalt
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Totalt
  Totalt
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Typ
  Typ
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Typ
  Typ
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Ta bort vald gata
  Ta bort vald gata
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Ta bort vald gata
  Ta bort vald gata
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Lägg till en ny gata
  Lägg till en ny gata
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Lägg till en ny gata
  Lägg till en ny gata
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Geometri
  Geometri
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Geometri
  Geometri
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Dela distriktet
  Dela distriktet
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Dela distriktet
  Dela distriktet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Vill du tilldela överlappande områden till det aktuella distriktet? Välj "Nej" om överlappande områden ska vara kvar i deras ursprungliga distrikt och för att bara lägga till den del som inte överlappar andra distrikt.
  Vill du tilldela överlappande områden till det aktuella distriktet? Välj "Nej" om överlappande områden ska vara kvar i deras ursprungliga distrikt och för att bara lägga till den del som inte överlappar andra distrikt.
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Vill du tilldela överlappande områden till det aktuella distriktet? Välj "Nej" om överlappande områden ska vara kvar i deras ursprungliga distrikt och för att bara lägga till den del som inte överlappar andra distrikt.
  Vill du tilldela överlappande områden till det aktuella distriktet? Välj "Nej" om överlappande områden ska vara kvar i deras ursprungliga distrikt och för att bara lägga till den del som inte överlappar andra distrikt.
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Den nya gränsen överlappar% n distrikt:Den nya gränsen överlappar% n distrikt:
  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  Den nya gränsen överlappar% n distrikt:


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  Den nya gränsen överlappar% n distrikt:


  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Den nya gränsen överlappar% n distrikt:Den nya gränsen överlappar% n distrikt:
  oneThis plural form is used for numbers like: 1

  Den nya gränsen överlappar% n distrikt:


  otherThis plural form is used for numbers like: everything else

  Den nya gränsen överlappar% n distrikt:


  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Språkalternativ
  Språkalternativ
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Språkalternativ
  Språkalternativ
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Huvudsalen
  Huvudsalen
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Huvudsalen
  Huvudsalen
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Andra klassrummet
  Andra klassrummet
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Andra klassrummet
  Andra klassrummet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Tredje klassrummet
  Tredje klassrummet
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Tredje klassrummet
  Tredje klassrummet
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
 1. Hålls i
  Hålls i
  changed by Michael .
  Copy to clipboard
 2. Hålls i
  Hålls i
  changed by Patrick Jakobsson .
  Copy to clipboard
28 Nov from 9:11pm to 9:17pm