🔁


History

 1. The TheocBase sqlite database can be opened in a GIS software that allows users to analyze or combine the data with other sources e.g. create high quality maps for the Kingdom Hall. In the following instructions QGIS is used, a multi-platform GIS available for free, but other programs may be used similarly.
  The TheocBase sqlite database can be opened in a GIS software that allows users to analyze or combine the data with other sources e.g. create high quality maps for the Kingdom Hall. In the following instructions QGIS is used, a multi-platform GIS available for free, but other programs may be used similarly.

  The TheocBase sqlite database can be opened in a GIS software that allows users to analyze or combine the data with other sources e.g. create high quality maps for the Kingdom Hall. In the following instructions QGIS is used, a multi-platform GIS available for free, but other programs may be used similarly.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Базата данни sqlite на TheocBase може да бъде отворена с помощта на GIS софтуер, който позволява на потребителите да анализират или комбинират данните с други източници, като напр. да създават висококачествени карти за Залата на Царството. В следните напътствия е използван QGIS, мултиплатформена GIS, която е на разположение безплатно, но други програми може да бъдат използвани по подобен начин.
  Базата данни sqlite на TheocBase може да бъде отворена с помощта на GIS софтуер, който позволява на потребителите да анализират или комбинират данните с други източници, като напр. да създават висококачествени карти за Залата на Царството. В следните напътствия е използван QGIS, мултиплатформена GIS, която е на разположение безплатно, но други програми може да бъдат използвани по подобен начин.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard
 3. Базата данни sqlite на TheocBase може да бъде отворена с помощта на GIS софтуер, който позволява на потребителите да анализират или комбинират данните с други източници, като напр. да създават висококачествени карти за Залата на Царството. В следните напътствия е използван QGIS, мултиплатформена GIS, която е на разположение безплатно, но други програми може да бъдат използвани по подобен начин.
  Базата данни sqlite на TheocBase може да бъде отворена с помощта на GIS софтуер, който позволява на потребителите да анализират или комбинират данните с други източници, като напр. да създават висококачествени карти за Залата на Царството. В следните напътствия е използван QGIS, мултиплатформена GIS, която е на разположение безплатно, но други програми може да бъдат използвани по подобен начин.
  changed by Martin Kalchev .
  Copy to clipboard