🔁

Discussion started , with no comments.
 1. C1f43a56eb066cf1be603c602c51178e
  Kristina beljan Italian Translator with no proofreading rights

  In the english version: there is a problematic between the subject and the conjugation of the verb, so that we can say "[...] of how parts of diaspora* work", or "[...] of how diaspora* works".


History

 1. Squashing small bugs helps everyone, and it can give a newcomer a better working knowledge of how parts of diaspora* works.
  Squashing small bugs helps everyone, and it can give a newcomer a better working knowledge of how parts of diaspora* works.

  Squashing small bugs helps everyone, and it can give a newcomer a better working knowledge of how parts of diaspora* works.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Squashing small bugs helps everyone, and it can give a newcomer a better working knowledge of how parts of diaspora* works.
  Squashing small bugs helps everyone, and it can give a newcomer a better working knowledge of how parts of diaspora* works.

  Squashing small bugs helps everyone, and it can give a newcomer a better working knowledge of how parts of diaspora* works.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Վրիպակները վերացնելն օգնում է բոլորին եւ նորեկներին աւելի լաւ գիտելիք է տալիս, թէ ինչպէս են աշխատում սփիւռք*ի տարբեր մասերը։
  Վրիպակները վերացնելն օգնում է բոլորին եւ նորեկներին աւելի լաւ գիտելիք է տալիս, թէ ինչպէս են աշխատում սփիւռք*ի տարբեր մասերը։
  changed by kamee .
  Copy to clipboard