🔁

Discussion started , with a comment.
 1. 1e6de54ccc4ab65e2985d91416d7b9b2
  Josef Czech Translator with all proofreading rights

  Hi, is password recovery the same thing as password reset?

 2. 025d3e869f59dba49fdf7cc4b4a1dd9b
  Jonne Haß Manager

  Yes.


History

 1. If your email address exists in our database, you will receive a password recovery link in your inbox in a few minutes.
  If your email address exists in our database, you will receive a password recovery link in your inbox in a few minutes.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. If your email address exists in our database, you will receive a password recovery link in your inbox in a few minutes.
  If your email address exists in our database, you will receive a password recovery link in your inbox in a few minutes.
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Եթէ քո էլ․ փոստը կայ մեր տուեալների բազայում, մի քանի րոպէից դու կը ստանաս գաղտնաբառի վերականգնման յղումը։
  Եթէ քո էլ․ փոստը կայ մեր տուեալների բազայում, մի քանի րոպէից դու կը ստանաս գաղտնաբառի վերականգնման յղումը։

  Եթէ քո էլփոստը կայ մեր տուեալների բազայում, մի քանի րոպէից դու կը ստանաս գաղտնաբառի վերականգնման յղումը։

  changed by kamee .
  Copy to clipboard