History

 1. Resistor value
  Resistor value

  Resistor value

  changed by Armando Rochin .
  Copy to clipboard
 2. Resistor value
  Resistor value

  Resistor value

  changed by Armando Rochin .
  Copy to clipboard
 3. Giá trị điện trở
  Giá trị điện trở
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard