History

 1. Let’s begin our search in the book of Genesis. Soon after creating Adam God gave a very stern warning concerning one of the trees found in the Garden of Eden.
  Lets begin our search in the book of Genesis. 
  Soon after creating Adam God gave a very stern warning concerning one of the trees found in the Garden of Eden.
  changed by Bill Burton .
  Copy to clipboard
 2. Let’s begin our search in the book of Genesis. Soon after creating Adam God gave a very stern warning concerning one of the trees found in the Garden of Eden.
  Lets begin our search in the book of Genesis. 
  Soon after creating Adam God gave a very stern warning concerning one of the trees found in the Garden of Eden.
  changed by Bill Burton .
  Copy to clipboard
 3. Simulan natin ang pagsasaliksik sa aklat ng Genesis. Pagkatapos na likhain si Adan, nagbigay ang Diyos ng matinding babala tungkol sa isa sa mga puno na matatagpuan sa Hardin ng Eden.
  Simulan natin ang pagsasaliksik sa aklat ng Genesis. Pagkatapos na likhain si Adan, nagbigay ang Diyos ng matinding babala tungkol sa isa sa mga puno na matatagpuan sa Hardin ng Eden.

  Simulan natin ang pagsasaliksik sa aklat ng Genesis. Pagkatapos na likhain si Adan, nagbigay ang Diyos ng matinding babala tungkol sa isa sa mga puno na matatagpuan sa Hardin ng Eden.

  changed by Robert Edmiston .
  Copy to clipboard