History

 1. Automatically install new updates
  Automatically install new updates
  changed by Matthew .
  Copy to clipboard
 2. Automatically install new updates
  Automatically install new updates
  changed by Matthew .
  Copy to clipboard
 3. התקן עדכונים חדשים באופן אוטומטי
  התקן עדכונים חדשים באופן אוטומטי

  התקן עדכונים חדשים באופן אוטומטי

  changed by Taz .
  Copy to clipboard
 4. התקן עדכונים חדשים באופן אוטומטי
  התקן עדכונים חדשים באופן אוטומטי

  התקן עדכונים חדשים באופן אוטומטי

  changed by Taz .
  Copy to clipboard
 5. התקן עדכונים חדשים באופן אוטומטי
  התקן עדכונים חדשים באופן אוטומטי

  התקן עדכונים חדשים באופן אוטומטי

  changed by Taz .
  Copy to clipboard