08 de ene desde 12:38 to 12:49
Besnik Bleta changed 34 translations in Albanian on JSXC. Hide changes
 1. shfaqur
  shfaqur
  cambiado por (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. shfaqur
  shfaqur
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Citim
  Citim
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Spastroji mesazhet
  Spastroji mesazhet
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Shfaq këtë menu
  Shfaq këtë menu
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Shkruani në vetën e tretë
  Shkruani vetën e tretë
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [nickname]Ndryshoni nofkën tuaj
  [nickname]Ndryshoni nofkën tuaj
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [topic]Ndryshoni temën e grupit
  [topic]Ndryshoni temën e grupit
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [JID] (arsye) Përzini dhe dëboni një përdorues
  [JID] (arsye) Përzini dhe dëboni një përdorues 
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [nickname] (arsye) Përzini një përdorues
  [nickname] (arsye) Përzini një përdorues
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [nickname] Ndryshoni rol pjesëmarrësi
  [nickname] Ndryshoni rol pjesëmarrësi 
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [JID] Ndryshoni përkatësi anëtari
  [JID] Ndryshoni përkatësi anëtari
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [nickname] Ndryshojini rol si moderator
  [nickname] Ndryshojini rol si moderator
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1. [nickname] Ndryshoni rol pjesëmarrësi
  [nickname] Ndryshoni rol pjesëmarrësi 
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 2. [nickname] Ndryshojani rolin si pjesëmarrësi
  [nickname] Ndryshojani rolin si pjesëmarrësi 
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1. [JID] Ndryshoni përkatësi anëtari
  [JID] Ndryshoni përkatësi anëtari
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 2. [JID] Ndryshojani përkatësinë si anëtar
  [JID] Ndryshojani përkatësinë si anëtar
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1. [nickname] Ndryshojini rol si moderator
  [nickname] Ndryshojini rol si moderator
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 2. [nickname] Ndryshojani rolin si moderator
  [nickname] Ndryshojani rolin si moderator
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [JID] Hiqini përdoruesit përkatësinë si anëtar
  [JID] Hiqini përdoruesit përkatësinë si anëtar
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [JID] Ndryshojani përkatësinë si përgjegjës
  [JID] Ndryshojani përkatësinë si përgjegjës
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Asgjësoje grupin
  Asgjësoje grupin
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [JID] Ndryshojani përkatësinë si i zoti
  [JID] Ndryshojani përkatësinë si i zoti
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. [JID] (arsye) Ftoni një përdorues në grup
  [JID] (arsye) Ftoni një përdorues grup
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Urdhra
  Urdhra
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Duke dhënë këto urdhra, mund të ekzekutoni veprime të ndryshome.
  Duke dhënë këto urdhra, mund ekzekutoni veprime ndryshome.
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Të përgjithshme
  përgjithshme
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Për shumë përdorues
  Për shumë përdorues
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Urdhër që mund të kihet vetëm në fjalosje grupi
  Urdhër mund kihet vetëm fjalosje grupi
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Numër i gabuar argumentesh
  Numër i gabuar argumentesh
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Lista juaj e grupeve është e zbrazët
  Lista juaj e grupeve është e zbrazët
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Filtër
  Filtër
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Grupe
  Grupe
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Kontakte
  Kontakte
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Administroni anëtarë
  Administroni anëtarë
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Një JID për rresht
  Një JID për rresht
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1. Një JID për rresht
  Një JID për rresht
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 2. Një JID për rresht.
  Një JID për rresht.
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
08 de ene desde 12:38 to 12:49