25 de sep 17:05
Hoadt911 changed 1 translations in Vietnamese on TradingView. Hide changes
 1. Hãy quên việc vươn tới những vì sao, mặt trăng là một mục tiêu cao cả hơn rất nhiều. Cổ phiếu moonshot là một công ty được thiết lập để tăng trưởng siêu tốc. Họ thường là những công ty xác định xu hướng mới và / hoặc là công ty đầu tiên tung ra thị trường với những cải tiến mới. Hãy nghĩ rằng Jeff Bezos bắt đầu bán sách trực tuyến từ nhà để xe của mình cho Amazon, Mark Zuckerberg tung ra Facebook cho bạn học đại học từ phòng ngủ của mình hay Elon Musk tạo ra những chiếc xe điện hấp dẫn. Những công ty này đã có giá cổ phiếu ấn tượng nhưng bạn có thể phát hiện ra những công ty này vẫn đang trên đà tăng không? Đó có thể là một công ty kiếm tiền từ xu hướng năng lượng tái tạo, số hóa nền kinh tế, phát triển y tế hoặc in 3D. Danh mục đầu tư của bạn đã sẵn sàng để phát triển chưa? Danh sách này được sắp xếp dựa trên một hỗn hợp các cổ phiếu đã lên mặt trăng và các cổ phiếu nổi tiếng trong tương lai dựa trên các dự đoán của nhà phân tích và xu hướng ngành. Danh sách này không cấu thành lời khuyên giao dịch và chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu về bất kỳ khoản đầu tư nào trước khi thực hiện giao dịch.
  Hãy quên việc vươn tới những sao, mặt trăng một mục tiêu cao cả hơn rất nhiều. Cổ phiếu moonshot một công ty được thiết lập để tăng trưởng siêu tốc. Họ thường những công ty xác định xu hướng mới / hoặc công ty đầu tiên tung ra thị trường với những cải tiến mới. Hãy nghĩ rằng Jeff Bezos bắt đầu bán sách trực tuyến từ nhà để xe của mình cho Amazon, Mark Zuckerberg tung ra Facebook cho bạn học đại học từ phòng ngủ của mình hay Elon Musk tạo ra những chiếc xe điện hấp dẫn. Những công ty này đã giá cổ phiếu ấn tượng nhưng bạn thể phát hiện ra những công ty này vẫn đang trên đà tăng không? Đó thể một công ty kiếm tiền từ xu hướng năng lượng tái tạo, số hóa nền kinh tế, phát triển y tế hoặc in 3D. Danh mục đầu của bạn đã sẵn sàng để phát triển chưa? 
    
  Danh sách này được sắp xếp dựa trên một hỗn hợp các cổ phiếu đã lên mặt trăng các cổ phiếu nổi tiếng trong tương lai dựa trên các dự đoán của nhà phân tích xu hướng ngành. Danh sách này không cấu thành lời khuyên giao dịch chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu về bất kỳ khoản đầu nào trước khi thực hiện giao dịch.
  cambiado por Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 2. Hãy quên việc vươn tới những vì sao, mặt trăng là một mục tiêu cao cả hơn rất nhiều. Cổ phiếu moonshot là một công ty được thiết lập để tăng trưởng siêu tốc. Họ thường là những công ty xác định xu hướng mới và / hoặc là công ty đầu tiên tung ra thị trường với những cải tiến mới. Hãy nghĩ rằng Jeff Bezos bắt đầu bán sách trực tuyến từ nhà để xe của mình cho Amazon, Mark Zuckerberg tung ra Facebook cho bạn học đại học từ phòng ngủ của mình hay Elon Musk tạo ra những chiếc xe điện hấp dẫn. Những công ty này đã có giá cổ phiếu ấn tượng nhưng bạn có thể phát hiện ra những công ty này vẫn đang trên đà tăng không? Đó có thể là một công ty kiếm tiền từ xu hướng năng lượng tái tạo, số hóa nền kinh tế, phát triển y tế hoặc in 3D. Danh mục đầu tư của bạn đã sẵn sàng để phát triển chưa? Danh sách này được sắp xếp dựa trên một hỗn hợp các cổ phiếu đã lên mặt trăng và các cổ phiếu nổi tiếng trong tương lai dựa trên các dự đoán của nhà phân tích và xu hướng ngành. Danh sách này không cấu thành lời khuyên giao dịch và chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu về bất kỳ khoản đầu tư nào trước khi thực hiện giao dịch.
  Hãy quên việc vươn tới những sao, mặt trăng một mục tiêu cao cả hơn rất nhiều. Cổ phiếu moonshot một công ty được thiết lập để tăng trưởng siêu tốc. Họ thường những công ty xác định xu hướng mới / hoặc công ty đầu tiên tung ra thị trường với những cải tiến mới. Hãy nghĩ rằng Jeff Bezos bắt đầu bán sách trực tuyến từ nhà để xe của mình cho Amazon, Mark Zuckerberg tung ra Facebook cho bạn học đại học từ phòng ngủ của mình hay Elon Musk tạo ra những chiếc xe điện hấp dẫn. Những công ty này đã giá cổ phiếu ấn tượng nhưng bạn thể phát hiện ra những công ty này vẫn đang trên đà tăng không? Đó thể một công ty kiếm tiền từ xu hướng năng lượng tái tạo, số hóa nền kinh tế, phát triển y tế hoặc in 3D. Danh mục đầu của bạn đã sẵn sàng để phát triển chưa? 
    
  Danh sách này được sắp xếp dựa trên một hỗn hợp các cổ phiếu đã lên mặt trăng các cổ phiếu nổi tiếng trong tương lai dựa trên các dự đoán của nhà phân tích xu hướng ngành. Danh sách này không cấu thành lời khuyên giao dịch chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu về bất kỳ khoản đầu nào trước khi thực hiện giao dịch.
  cambiado por Hoadt911 .
  Copy to clipboard
25 de sep 17:05