Historial

 1. Symbol. Note that the name of a time series and quandl data feed should be divided by a forward slash. For example: "CFTC/SB_FO_ALL".
  Symbol. Note that the name of a time series and quandl data feed should be divided by a forward slash. For example: "CFTC/SB_FO_ALL".

  Symbol. Note that the name of a time series and quandl data feed should be divided by a forward slash. For example: "CFTC/SB_FO_ALL".

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 2. Symbol. Note that the name of a time series and Quandl data feed should be divided by a forward slash. For example: "CFTC/SB_FO_ALL".
  Symbol. Note that the name of a time series and Quandl data feed should be divided by a forward slash. For example: "CFTC/SB_FO_ALL".

  Symbol. Note that the name of a time series and Quandl data feed should be divided by a forward slash. For example: "CFTC/SB_FO_ALL".

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 3.  
  cambiado por Catsan76 .
  Copy to clipboard
 4.  
  cambiado por Vladimir-TradingView .
  Copy to clipboard
 5. Symbol. Observera att namnet på en tidsserie och ett Quandl-dataflöde ska delas av ett snedstreck. Till exempel: "CFTC/SB_FO_ALL".
  Symbol. Observera att namnet en tidsserie och ett Quandl-dataflöde ska delas av ett snedstreck. Till exempel: "CFTC/SB_FO_ALL".
  cambiado por Catsan76 .
  Copy to clipboard