Historial

 1. Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.
  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  cambiado por Arygroup .
  Copy to clipboard
 2. Välj om du vill tilldela till ett val eller alla.<br /><br />Val</strong><br />Notifiera endast om urval.<br /><br />Exkludera Val </strong><br />Notifiera förutom om urval.<br /><br />Alla</strong><br />Inte begränsa tilldelning till ett urval.
  Välj om du vill tilldela till ett val eller alla.<br /><br />Val</strong><br />Notifiera endast om urval.<br /><br />Exkludera Val </strong><br />Notifiera förutom om urval.<br /><br />Alla</strong><br />Inte begränsa tilldelning till ett urval.
  cambiado por Arygroup .
  Copy to clipboard
 3. Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.
  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  cambiado por Arygroup .
  Copy to clipboard
 4. Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Only selected.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />All except selected.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.
  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Only selected.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />All except selected.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Only selected.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />All except selected.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  cambiado por Arygroup .
  Copy to clipboard
 5. Välj om du vill tilldela till ett val eller alla.<br /><br />Val</strong><br />Notifiera endast om urval.<br /><br />Exkludera Val </strong><br />Notifiera förutom om urval.<br /><br />Alla</strong><br />Inte begränsa tilldelning till ett urval.
  Välj om du vill tilldela till ett val eller alla.<br /><br />Val</strong><br />Notifiera endast om urval.<br /><br />Exkludera Val </strong><br />Notifiera förutom om urval.<br /><br />Alla</strong><br />Inte begränsa tilldelning till ett urval.
  cambiado por Arygroup .
  Copy to clipboard
 6. Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.
  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  cambiado por Arygroup .
  Copy to clipboard
 7. Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Only selected.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />All except selected.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.
  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Only selected.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />All except selected.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Only selected.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />All except selected.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 8. Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Only selected.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />All except selected.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.
  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Only selected.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />All except selected.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Only selected.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />All except selected.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  cambiado por Arygroup mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 9. Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.
  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 10. Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.
  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  Select whether to assign to a selection or all.<br /><br /><strong>Selection</strong><br />Notify only on selection.<br /><br /><strong>Exclude Selection</strong><br />Notify except on selection.<br /><br /><strong>All</strong><br />Do not limit assignment to a selection.

  cambiado por Arygroup .
  Copy to clipboard