🔁


Historial

 1. We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.
  We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.

  We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 2. We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.
  We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.

  We are using time-based one-time passwords (TOTP) with six-digit tokens. In case your app prompts you for a time interval and algorithm enter 30 seconds and sha1 respectively. <br /> The spaces are just for readability, please enter the code without them.

  cambiado por Waithamai mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 3. Utilizamos contrasinais de uso único baseadas na hora (TOTP) con testemuños de seis díxitos. No caso de que a súa app lle solicite un intervalo de tempo e un algoritmo introduza o valor 30 seg. e sha1 respectivamente.<br /> Os espazos son só para facilitar a lectura, introduza o código sen eles.
  Utilizamos contrasinais de uso único baseadas na hora (TOTP) con testemuños de seis díxitos. No caso de que a súa app lle solicite un intervalo de tempo e un algoritmo introduza o valor 30 seg. e sha1 respectivamente.<br /> Os espazos son para facilitar a lectura, introduza o código sen eles.
  cambiado por XoseM .
  Copy to clipboard