🔁


Historial

 1. We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.
  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por aí, salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por , salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por aí, salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por , salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 4. We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.
  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  We delete all of your posts, profile data, as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but be associated with your Diaspora ID.

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 5. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 6. Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por aí, salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios seguirán por , salvo que estean asociados co seu identificador de Diaspora.
  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 7. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your Diaspora ID instead of your name.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 8. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 9. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 10. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 11. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people's posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 12. We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as humanly possible. Your comments will hang around, but they would be associated with your diaspora* ID instead of your name.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 13. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other peoples posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 14. We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.
  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other people’s posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  We will delete all of your posts and profile data as soon as possible. Your comments on other peoples posts will still appear, but they will be associated with your diaspora* ID rather than your name.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 15. Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios en publicacións alleas seguirán aparecendo, pero estarán asociados ao seu ID en diaspora* e non ao seu nome.
  Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios en publicacións alleas seguirán aparecendo, pero estarán asociados ao seu ID en diaspora* e non ao seu nome.
  cambiado por XoseM .
  Copy to clipboard
 16. Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios en publicacións alleas seguirán aparecendo, pero estarán asociados ao seu ID en diaspora* e non ao seu nome.
  Eliminaranse as súas publicacións e datos do perfil canto antes. Os seus comentarios en publicacións alleas seguirán aparecendo, pero estarán asociados ao seu ID en diaspora* e non ao seu nome.
  cambiado por XoseM .
  Copy to clipboard