🔁


Historial

 1. aspect list is visible to others in aspect
  aspect list is visible to others in aspect

  aspect list is visible to others in aspect

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. lista e aspekteve është e dukshme për të tjerët në aspekt
  lista e aspekteve është e dukshme për tjerët aspekt
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. aspect list is visible to others in aspect
  aspect list is visible to others in aspect

  aspect list is visible to others in aspect

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 4. lista e aspekteve është e dukshme për të tjerët në aspekt
  lista e aspekteve është e dukshme për tjerët aspekt
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 5. Contacts in this aspect are able to see each other.
  Contacts in this aspect are able to see each other.

  Contacts in this aspect are able to see each other.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 6. lista e aspekteve është e dukshme për të tjerët në aspekt
  lista e aspekteve është e dukshme për tjerët aspekt
  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 7. Contacts in this aspect are able to see each other.
  Contacts in this aspect are able to see each other.

  Contacts in this aspect are able to see each other.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 8. Kontakte në këtë aspekt janë të dukshëm për njëri-tjetrin.
  Kontakte këtë aspekt janë dukshëm për njëri-tjetrin.
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard