🔁


Historial

 1. If you make a limited post, it will only be visible the people you have put in that aspect (or those aspects, if it is made to multiple aspects). Contacts you have that aren't in the aspect have no way of seeing the post, unless you've made it public. Only public posts will ever be visible to anyone who you haven't placed into one of your aspects.
  If you make a limited post, it will only be visible the people you have put in that aspect (or those aspects, if it is made to multiple aspects). Contacts you have that aren't in the aspect have no way of seeing the post, unless you've made it public. Only public posts will ever be visible to anyone who you haven't placed into one of your aspects.

  If you make a limited post, it will only be visible the people you have put in that aspect (or those aspects, if it is made to multiple aspects). Contacts you have that aren't in the aspect have no way of seeing the post, unless you've made it public. Only public posts will ever be visible to anyone who you haven't placed into one of your aspects.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 2. If you make a limited post, it will only be visible the people you have put in that aspect (or those aspects, if it is made to multiple aspects). Contacts you have that aren't in the aspect have no way of seeing the post, unless you've made it public. Only public posts will ever be visible to anyone who you haven't placed into one of your aspects.
  If you make a limited post, it will only be visible the people you have put in that aspect (or those aspects, if it is made to multiple aspects). Contacts you have that aren't in the aspect have no way of seeing the post, unless you've made it public. Only public posts will ever be visible to anyone who you haven't placed into one of your aspects.

  If you make a limited post, it will only be visible the people you have put in that aspect (or those aspects, if it is made to multiple aspects). Contacts you have that aren't in the aspect have no way of seeing the post, unless you've made it public. Only public posts will ever be visible to anyone who you haven't placed into one of your aspects.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 3. Om du skulle göra ett inlägg som ska vara begränsat, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  Om du skulle göra ett inlägg som ska vara begränsat, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  cambiado por Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 4. Om du skulle göra ett inlägg med begränsad spridning, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  Om du skulle göra ett inlägg med begränsad spridning, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  cambiado por Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 5. Om du skulle göra ett inlägg med begränsad spridning, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  Om du skulle göra ett inlägg med begränsad spridning, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  cambiado por Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 6. If you make a limited post, it will only be visible the people you have put in that aspect (or those aspects, if it is made to multiple aspects). Contacts you have that aren’t in the aspect have no way of seeing the post, unless you’ve made it public. Only public posts will ever be visible to anyone who you haven’t placed into one of your aspects.
  If you make a limited post, it will only be visible the people you have put in that aspect (or those aspects, if it is made to multiple aspects). Contacts you have that aren’t in the aspect have no way of seeing the post, unless you’ve made it public. Only public posts will ever be visible to anyone who you haven’t placed into one of your aspects.

  If you make a limited post, it will only be visible the people you have put in that aspect (or those aspects, if it is made to multiple aspects). Contacts you have that arent in the aspect have no way of seeing the post, unless youve made it public. Only public posts will ever be visible to anyone who you havent placed into one of your aspects.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 7. Om du skulle göra ett inlägg med begränsad spridning, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  Om du skulle göra ett inlägg med begränsad spridning, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 8. If you make a limited post, it will only be visible to the people you had placed in that aspect (or aspects, if it is made to multiple aspects) before making the post. Contacts you have who aren’t in the aspect have no way of seeing the post. Limited posts will never be visible to anyone who you haven’t placed into one of your aspects.
  If you make a limited post, it will only be visible to the people you had placed in that aspect (or aspects, if it is made to multiple aspects) before making the post. Contacts you have who aren’t in the aspect have no way of seeing the post. Limited posts will never be visible to anyone who you haven’t placed into one of your aspects.

  If you make a limited post, it will only be visible to the people you had placed in that aspect (or aspects, if it is made to multiple aspects) before making the post. Contacts you have who arent in the aspect have no way of seeing the post. Limited posts will never be visible to anyone who you havent placed into one of your aspects.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 9. Om du skulle göra ett inlägg med begränsad spridning, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  Om du skulle göra ett inlägg med begränsad spridning, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  cambiado por Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 10. Om du skulle göra ett inlägg med begränsad spridning, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  Om du skulle göra ett inlägg med begränsad spridning, kommer det bara vara synligt för dem du har i just den aspekten (eller de aspekterna, om det skickas till flertalet aspekter). Kontakter som inte finns i aspekten kommer inte att kunna se inlägget. Bara offentliga inlägg kommer att bli synliga för dina kontakter som inte ligger i någon aspekt.
  cambiado por Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 11. If you make a limited post, it will only be visible to the people you had placed in that aspect (or aspects, if it is made to multiple aspects) before making the post. Contacts you have who aren’t in the aspect have no way of seeing the post. Limited posts will never be visible to anyone who you haven’t placed into one of your aspects.
  If you make a limited post, it will only be visible to the people you had placed in that aspect (or aspects, if it is made to multiple aspects) before making the post. Contacts you have who aren’t in the aspect have no way of seeing the post. Limited posts will never be visible to anyone who you haven’t placed into one of your aspects.

  If you make a limited post, it will only be visible to the people you had placed in that aspect (or aspects, if it is made to multiple aspects) before making the post. Contacts you have who arent in the aspect have no way of seeing the post. Limited posts will never be visible to anyone who you havent placed into one of your aspects.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard