🔁


Historial

 1. This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy's and Ben's public posts and relevant private posts appearing in each other's streams, etc.
  This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy's and Ben's public posts and relevant private posts appearing in each other's streams, etc.

  This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy's and Ben's public posts and relevant private posts appearing in each other's streams, etc. 

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 2. This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy's and Ben's public posts and relevant private posts appearing in each other's streams, etc.
  This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy's and Ben's public posts and relevant private posts appearing in each other's streams, etc.

  This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy's and Ben's public posts and relevant private posts appearing in each other's streams, etc. 

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 3. Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. Då ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden.
  Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. ser de båda varandras  alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. 
  cambiado por Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 4. Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. Då ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden.
  Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. ser de båda varandras  alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. 
  cambiado por Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 5. This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy’s and Ben’s public posts and relevant private posts appearing in each other’s streams, etc.
  This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy’s and Ben’s public posts and relevant private posts appearing in each other’s streams, etc.

  This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amys and Bens public posts and relevant private posts appearing in each others streams, etc. 

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 6. Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. Då ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden.
  Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. ser de båda varandras  alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. 
  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 7. This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy’s and Ben’s public posts and relevant private posts appearing in each other’s streams, and Amy would be able to view Ben’s private profile. They would then also be able to send each other private messages.
  This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy’s and Ben’s public posts and relevant private posts appearing in each other’s streams, and Amy would be able to view Ben’s private profile. They would then also be able to send each other private messages.

  This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amys and Bens public posts and relevant private posts appearing in each others streams, and Amy would be able to view Bens private profile. They would then also be able to send each other private messages.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 8. Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. Då ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. De får även sända varandra privata meddelanden.
  Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. De får även sända varandra privata meddelanden.
  cambiado por Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 9. Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. Då ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. De får även sända varandra privata meddelanden.
  Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. De får även sända varandra privata meddelanden.
  cambiado por Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 10. This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy’s and Ben’s public posts and relevant private posts appearing in each other’s streams, and Amy would be able to view Ben’s private profile. They would then also be able to send each other private messages.
  This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy’s and Ben’s public posts and relevant private posts appearing in each other’s streams, and Amy would be able to view Ben’s private profile. They would then also be able to send each other private messages.

  This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amys and Bens public posts and relevant private posts appearing in each others streams, and Amy would be able to view Bens private profile. They would then also be able to send each other private messages.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard