24 de jun desde 16:09 to 16:30
Qstionapp changed 41 translations in Polish and Swedish on Dilmot. Hide changes

In polaco:

 1. Utworzono nowe konto: <b><i>%{account}</b></i>. Prosimy sprawdzić pocztę (%{email}) i potwierdzić konto.
  Utworzono nowe konto: <b><i>%{account}</b></i>. Prosimy sprawdzić pocztę  (%{email}) i potwierdzić konto.
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 2. Utworzono nowe konto: <b><i>%{account}</b></i>. Prosimy sprawdzić pocztę (%{email}) i potwierdzić konto.
  Utworzono nowe konto: <b><i>%{account}</b></i>. Prosimy sprawdzić pocztę (%{email}) i potwierdzić konto.
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard

In sueco:

 1. Du har skapat ett nytt konto: <b><i>% {konto}</b></i>. <br>Vänligen kontrollera din e-post (% {e}) och bekräfta kontot.
  Du har skapat ett nytt konto: <b><i>% {konto}</b></i>. <br>Vänligen kontrollera din e-post (% {e}) och bekräfta kontot.
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Du har skapat ett nytt konto: <b><i>%{account}</b></i>. <br>Vänligen kontrollera din e-post (%{email}) och bekräfta kontot.
  Du har skapat ett nytt konto: <b><i>%{account}</b></i>. <br>Vänligen kontrollera din e-post (%{email}) och bekräfta kontot.
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. % {guest_name} utstationering något
  % {guest_name} utstationering något
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. %{guest_name} utstationering något
  %{guest_name} utstationering något
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. % {guest_name} svarar
  % {guest_name} svarar
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. %{guest_name} svarar
  %{guest_name} svarar
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Tillbaka till % {konto} konto
  Tillbaka till % {konto} konto
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Tillbaka till %{account} konto
  Tillbaka till %{account} konto
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Visa % {konto}-sida
  Visa % {konto}-sida
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Visa %{account}-sida
  Visa %{account}-sida
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Börjar på % {starts_at}
  Börjar % {starts_at}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Börjar på %{starts_at}
  Börjar %{starts_at}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Du har öppnat ett nytt konto % {new_account_url}
  Du har öppnat ett nytt konto % {new_account_url}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Du har öppnat ett nytt konto %{new_account_url}
  Du har öppnat ett nytt konto %{new_account_url}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Om % {kontonamn}
  Om % {kontonamn}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Om %{account_name}
  Om %{account_name}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Aktuell tid i % {time_zone}: % {current_time}
  Aktuell tid i % {time_zone}: % {current_time}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Aktuell tid i %{time_zone}: %{current_time}
  Aktuell tid i %{time_zone}: %{current_time}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Ny fråga fått (Stream: % {stream_title})
  Ny fråga fått (Stream: % {stream_title})
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Ny fråga fått (Stream: %{stream_title})
  Ny fråga fått (Stream: %{stream_title})
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Dilmot daily digest: % {questions_count} nya frågor i ditt konto % {konto}
  Dilmot daily digest: % {questions_count} nya frågor i ditt konto % {konto}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Dilmot daily digest: %{questions_count} nya frågor i ditt konto %{account}
  Dilmot daily digest: %{questions_count} nya frågor i ditt konto %{account}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Du har fått en ny fråga i stream % {title}
  Du har fått en ny fråga i stream % {title}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Du har fått en ny fråga i stream %{title}
  Du har fått en ny fråga i stream %{title}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Hej % {admin_name}
  Hej % {admin_name}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Hej %{admin_name}
  Hej %{admin_name}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Du har fått idag % {questions_count} nya frågor i % {stream_counts} stream(s)
  Du har fått idag % {questions_count} nya frågor i % {stream_counts} stream(s)
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Du har fått idag %{questions_count} nya frågor i %{stream_counts} stream(s)
  Du har fått idag %{questions_count} nya frågor i %{stream_counts} stream(s)
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. % {stream_title}: % {questions_counter} nya frågor
  % {stream_title}: % {questions_counter} nya frågor
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. %{stream_title}: %{questions_counter} nya frågor
  %{stream_title}: %{questions_counter} nya frågor
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Och % {} allt fler ifrågasätter
  Och % {} allt fler ifrågasätter
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Och %{more} allt fler ifrågasätter
  Och %{more} allt fler ifrågasätter
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Fråga som % {name}
  Fråga som % {name}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Fråga som %{name}
  Fråga som %{name}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Du har bara bekräftat din e-post <b>% {e}</b>
  Du har bara bekräftat din e-post <b>% {e}</b>
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Du har bara bekräftat din e-post <b>%{email}</b>
  Du har bara bekräftat din e-post <b>%{email}</b>
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Vi kunde inte bekräfta din e-post <b>% {e}</b>
  Vi kunde inte bekräfta din e-post <b>% {e}</b>
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Vi kunde inte bekräfta din e-post <b>%{email}</b>
  Vi kunde inte bekräfta din e-post <b>%{email}</b>
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. % {guest_name} ('% {stream_title}' stream) har besvarat din fråga!
  % {guest_name} ('% {stream_title}' stream) har besvarat din fråga!
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. %{guest_name} ('%{stream_title}' stream) har besvarat din fråga!
  %{guest_name} ('%{stream_title}' stream) har besvarat din fråga!
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Hälsningar % {reader_name}
  Hälsningar % {reader_name}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Hälsningar %{reader_name}
  Hälsningar %{reader_name}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Hej % {reader_name}
  Hej % {reader_name}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Hej %{reader_name}
  Hej %{reader_name}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. % {guest_name} har svarat på din fråga
  % {guest_name} har svarat din fråga
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. %{guest_name} har svarat på din fråga
  %{guest_name} har svarat din fråga
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. % {guest_name} svar
  % {guest_name} svar
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. %{guest_name} svar
  %{guest_name} svar
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Ett bekräftelsemail skickas till % {e}
  Ett bekräftelsemail skickas till % {e}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Ett bekräftelsemail skickas till %{email}
  Ett bekräftelsemail skickas till %{email}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Du introducerat en felaktig e-postadress (% {e}), det kommer att ignoreras
  Du introducerat en felaktig e-postadress (% {e}), det kommer att ignoreras
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Du introducerat en felaktig e-postadress (%{email}), det kommer att ignoreras
  Du introducerat en felaktig e-postadress (%{email}), det kommer att ignoreras
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Fel
  Fel
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Fel
  Fel
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Ditt namn får inte vara längre än % {max_length} tecken
  Ditt namn får inte vara längre än % {max_length} tecken
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Ditt namn får inte vara längre än %{max_length} tecken
  Ditt namn får inte vara längre än %{max_length} tecken
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Kontakt-oss bilda meddelande från % {name}
  Kontakt-oss bilda meddelande från % {name}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Kontakt-oss bilda meddelande från %{name}
  Kontakt-oss bilda meddelande från %{name}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Du lades som moderator till dilmot plattform, i konto % {konto}
  Du lades som moderator till dilmot plattform, i konto % {konto}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Du lades som moderator till dilmot plattform, i konto %{account}
  Du lades som moderator till dilmot plattform, i konto %{account}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Du har lagts som moderator till konto % {konto}.
  Du har lagts som moderator till konto % {konto}.
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Du har lagts som moderator till konto %{account}.
  Du har lagts som moderator till konto %{account}.
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Detta Dilmot konto ska kopplas till % {leverantör} konto % {konto}
  Detta Dilmot konto ska kopplas till % {leverantör} konto % {konto}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Detta Dilmot konto ska kopplas till %{provider} konto %{account}
  Detta Dilmot konto ska kopplas till %{provider} konto %{account}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Efter konto är kopplat till din % {leverantör} konto <b>% {användarnamn}</b>Efter konto är kopplat till din % {leverantör} konto <b>% {användarnamn}</b>
  oneEsta forma plural se utiliza para números como: 1

  Efter konto är kopplat till din % {leverantör} konto <b>% {användarnamn}</b>


  otherEsta forma plural se utiliza para números como: everything else

  Efter konto är kopplat till din % {leverantör} konto <b>% {användarnamn}</b>


  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Efter konto är kopplat till din %{provider} konto <b>%{username}</b>Efter %{count} konto är kopplat till din %{provider} konto <b>%{username}</b>
  oneEsta forma plural se utiliza para números como: 1

  Efter konto är kopplat till din %{provider} konto <b>%{username}</b>


  otherEsta forma plural se utiliza para números como: everything else

  Efter %{count} konto är kopplat till din %{provider} konto <b>%{username}</b>


  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Du har redan ett konto kopplat till din % {leverantör} konto <b>% {användarnamn}</b>. <br>Kan du antingen <a href='%{complete_signup_url}'> komplett registreringsprocessen</a> eller logga in:Du har redan ett konto kopplat till din % {leverantör} konto <b>% {användarnamn}</b>. <br>Kan du antingen <a href='%{complete_signup_url}'> komplett registreringsprocessen</a> eller logga in:
  oneEsta forma plural se utiliza para números como: 1

  Du har redan ett konto kopplat till din % {leverantör} konto <b>% {användarnamn}</b>. <br>Kan du antingen <a href='%{complete_signup_url}'> komplett registreringsprocessen</a> eller logga in:


  otherEsta forma plural se utiliza para números como: everything else

  Du har redan ett konto kopplat till din % {leverantör} konto <b>% {användarnamn}</b>. <br>Kan du antingen <a href='%{complete_signup_url}'> komplett registreringsprocessen</a> eller logga in:


  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Du har redan ett konto kopplat till din %{provider} konto <b>%{username}</b>. <br>Kan du antingen <a href='%{complete_signup_url}'> komplett registreringsprocessen</a> eller logga in:Du har redan ett %{count} konto kopplat till din %{provider} konto <b>%{username}</b>. <br>Kan du antingen <a href='%{complete_signup_url}'> komplett registreringsprocessen</a> eller logga in:
  oneEsta forma plural se utiliza para números como: 1

  Du har redan ett konto kopplat till din %{provider} konto <b>%{username}</b>. <br>Kan du antingen <a href='%{complete_signup_url}'> komplett registreringsprocessen</a> eller logga in:


  otherEsta forma plural se utiliza para números como: everything else

  Du har redan ett %{count} konto kopplat till din %{provider} konto <b>%{username}</b>. <br>Kan du antingen <a href='%{complete_signup_url}'> komplett registreringsprocessen</a> eller logga in:


  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. % {roll} konto <a href='%{url}' target='_blank'> % {konto}</a>
  % {roll} konto <a href='%{url}' target='_blank'> % {konto}</a>
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. %{role} konto <a href='%{url}' target='_blank'>%{account}</a>
  %{role} konto <a href='%{url}' target='_blank'>%{account}</a>
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Gäst hos stream <a href='%{url}' target='_blank'> % {ström}</a>
  Gäst hos stream <a href='%{url}' target='_blank'> % {ström}</a>
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Gäst hos stream <a href='%{url}' target='_blank'>%{stream}</a>
  Gäst hos stream <a href='%{url}' target='_blank'>%{stream}</a>
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Annonser-gratis är din % {underdomän} Dilmot konto på att avsluta!
  Annonser-gratis är din % {underdomän} Dilmot konto att avsluta!
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Annonser-gratis är din %{subdomain} Dilmot konto på att avsluta!
  Annonser-gratis är din %{subdomain} Dilmot konto att avsluta!
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Hej % {admin_name}
  Hej % {admin_name}
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Hej %{admin_name}
  Hej %{admin_name}
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Din 1-månad annonser-fri period av kontot <a href='%{account_url}'> % {underdomän}</a> Dilmot kommer att avslutas i % {ads_free_days_left} dagar.
  Din 1-månad annonser-fri period av kontot <a href='%{account_url}'> % {underdomän}</a> Dilmot kommer att avslutas i % {ads_free_days_left} dagar.
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Din 1-månad annonser-fri period av kontot <a href='%{account_url}'>%{subdomain}</a> Dilmot kommer att avslutas i %{ads_free_days_left} dagar.
  Din 1-månad annonser-fri period av kontot <a href='%{account_url}'>%{subdomain}</a> Dilmot kommer att avslutas i %{ads_free_days_left} dagar.
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
 1. Din 1-månad annonser-fri period av kontot % {underdomän} Dilmot (% {account_url}) kommer att avslutas i % {ads_free_days_left} dagar.
  Din 1-månad annonser-fri period av kontot % {underdomän} Dilmot (% {account_url}) kommer att avslutas i % {ads_free_days_left} dagar.
  cambiado por Qstionapp mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 2. Din 1-månad annonser-fri period av kontot %{subdomain} Dilmot (%{account_url}) kommer att avslutas i %{ads_free_days_left} dagar.
  Din 1-månad annonser-fri period av kontot %{subdomain} Dilmot (%{account_url}) kommer att avslutas i %{ads_free_days_left} dagar.
  cambiado por Qstionapp .
  Copy to clipboard
24 de jun desde 16:09 to 16:30