07 de ago desde 07:18 to 08:00
Sokha Mam changed 39 translations in Khmer on BibleSearch. Hide changes
 1.  
 2. កំណត់ត្រាច្រើន
  កំណត់ត្រាច្រើន
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. កំណត់ត្រារបស់ខ្ញុំ
  កំណត់ត្រារបស់ខ្ញុំ
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. បង្កើតកំណត់ត្រាថ្មី
  បង្កើតកំណត់ត្រាថ្មី
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. កំណត់ត្រារបស់អ្នកគឺអាចមើលបានតែចំពោះអ្នក។
  កំណត់ត្រារបស់អ្នកគឺអាចមើលបានតែចំពោះអ្នក
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. ចំណងជើងគ្មានកំណត់ចំណាំ
  ចំណងជើងគ្មានកំណត់ចំណាំ
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. កំណត់សម្គាល់គ្មានចំណងជើង
  កំណត់សម្គាល់គ្មានចំណងជើង
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. បង្កើតកំណត់ចំណាំ
  បង្កើតកំណត់ចំណាំ
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. ការបង្កើតកំណត់សម្គាល់
  ការបង្កើតកំណត់សម្គាល់
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. ឬបន្ថែមខដែលបានជ្រើសទៅកាន់កំណត់ចំណាំមួយដែលមានស្រាប់:
  ឬបន្ថែមខដែលបានជ្រើសទៅកាន់កំណត់ចំណាំមួយដែលមានស្រាប់:
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. ឬបន្ថែមខដែលបានជ្រើសទៅកាន់កំណត់សម្គាល់មួយដែលមានស្រាប់:
  ឬបន្ថែមខដែលបានជ្រើសទៅកាន់កំណត់សម្គាល់មួយដែលមានស្រាប់:
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. តើអ្នកចង់រក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរទៅឲ្យការកំណត់ចំណាំ?
  តើអ្នកចង់រក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរទៅឲ្យការកំណត់ចំណាំ?
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. តើអ្នកចង់រក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរទៅឲ្យការកំណត់សម្គាល់ឬទេ?
  តើអ្នកចង់រក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរទៅឲ្យការកំណត់សម្គាល់ឬទេ?
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. សៀវភៅកំណត់ត្រា???
  សៀវភៅកំណត់ត្រា???
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. សៀវភៅកំណត់សម្គាល់
  សៀវភៅកំណត់សម្គាល់
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. កំណត់ត្រាច្រើន
  កំណត់ត្រាច្រើន
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. កំណត់សម្គាល់ច្រើន
  កំណត់សម្គាល់ច្រើន
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. កំណត់ត្រារបស់ខ្ញុំ
  កំណត់ត្រារបស់ខ្ញុំ
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. កំណត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំ
  កំណត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំ
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. បង្កើតកំណត់ត្រាថ្មី
  បង្កើតកំណត់ត្រាថ្មី
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. ការបង្កើតកំណត់សម្គាល់ថ្មី
  ការបង្កើតកំណត់សម្គាល់ថ្មី
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. កំណត់ត្រារបស់អ្នកគឺអាចមើលបានតែចំពោះអ្នក។
  កំណត់ត្រារបស់អ្នកគឺអាចមើលបានតែចំពោះអ្នក
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. កំណត់សម្គាល់របស់អ្នក គឺអាចមើលបានតែអ្នកម្នាក់គត់។
  កំណត់សម្គាល់របស់អ្នក គឺអាចមើលបានតែអ្នកម្នាក់គត់
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ដើម្បីដាក់សម្គាល់ទៅក្នុងខគម្ពីរ សូមចុចលើខគម្ពីរនោះ បន្ទាប់មកចុច'+សម្គាល់។ ដើម្បីដកចេញខគម្ពីរដែលអ្នកបានជ្រើសរើសហើយនោះ សូមចុចពាក្យ «លុបចោលទាំងអស់»។
  ដើម្បីដាក់សម្គាល់ទៅក្នុងខគម្ពីរ សូមចុចលើខគម្ពីរនោះ បន្ទាប់មកចុច'+សម្គាល់ដើម្បីដកចេញខគម្ពីរដែលអ្នកបានជ្រើសរើសហើយនោះ សូមចុចពាក្យ «លុបចោលទាំងអស់»
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. យល់ព្រម
  យល់ព្រម
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. បញ្ជូលវគ្គដែលបានជ្រើសរើស:
  បញ្ជូលវគ្គដែលបានជ្រើសរើស:
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. នៅក្នុងវគ្គនេះចុចខដើម្បីមើល
  នៅក្នុងវគ្គនេះចុចខដើម្បីមើល
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. នៅក្នុងវគ្គនេះចុចខដើម្បីមើល
  នៅក្នុងវគ្គនេះចុចខដើម្បីមើល
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. ចុចខក្នុងវគ្គនេះដើម្បីមើល
  ចុចខក្នុងវគ្គនេះដើម្បីមើល
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. កំណែដែលបានជ្រើស: កំណែទាំងអស់
  កំណែដែលបានជ្រើស: កំណែទាំងអស់
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ជ្រើសរើសកំណែ: %s
  ជ្រើសរើសកំណែ: %s
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. បណ្ដាញពិសេស
  បណ្ដាញពិសេស
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ទីបន្ទាល់ដែលប៉ះពាល់
  ទីបន្ទាល់ដែលប៉ះពាល់
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. បង្កើត/ចូលទៅគណនីរបស់អ្នក
  បង្កើត/ចូលទៅគណនីរបស់អ្នក
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ពនិត្យមើលវគ្គដែលបានរក្សាទុក
  ពនិត្យមើលវគ្គដែលបានរក្សាទុក
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. ពនិត្យមើលវគ្គដែលបានរក្សាទុក
  ពនិត្យមើលវគ្គដែលបានរក្សាទុក
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. ពិនិត្យមើលវគ្គដែលបានរក្សាទុក
  ពិនិត្យមើលវគ្គដែលបានរក្សាទុក
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. មើលស្លាក
  មើលស្លាក
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ទំព័រដើម
  ទំព័រដើម
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. សមាគមព្រះគម្ពីរអាមេរិច
  សមាគមព្រះគម្ពីរអាមេរិច
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ភាពជាឯកជន
  ភាពជាឯកជន
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. រយៈពេល និងលក្ខខណ្ឌ
  រយៈពេល និងលក្ខខណ្ឌ
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ទាក់ទង
  ទាក់ទង
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. ទាក់ទង
  ទាក់ទង
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. ទំនាក់ទំនង
  ទំនាក់ទំនង
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. បង្កើតគណនីថ្មី
  បង្កើតគណនីថ្មី
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ប្តូរទៅកាន់គេហទំព័រដើមវិញ
  ប្តូរទៅកាន់គេហទំព័រដើមវិញ
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. រក្សាសិទ្ធិ%sដោយសមាគមព្រះគម្ពីរអាមេរិចកាំង
  រក្សាសិទ្ធិ%sដោយសមាគមព្រះគម្ពីរអាមេរិចកាំង
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1. សមាគមព្រះគម្ពីរអាមេរិច
  សមាគមព្រះគម្ពីរអាមេរិច
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 2. សមាគមព្រះគម្ពីរអាមេរិចកាំង
  សមាគមព្រះគម្ពីរអាមេរិចកាំង
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ចូលមកជា%s
  ចូលមកជា%s
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. អ្នកបានចូលរួចហើយ។
  អ្នកបានចូលរួចហើយ
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ការ​ចុះឈ្មោះ
  ការ​ចុះឈ្មោះ
  cambiado por Sokha Mam .
  Copy to clipboard
07 de ago desde 07:18 to 08:00