🔁


Historial

 1. <h3>Deuterocanonical Books</h3><p>This group of books is known by two names. Catholics call them "Deuterocanonicals," a Greek term which means "second list." The name refers to the list of books that were included in the ancient Greek translation of the Old Testament (Septuagint) but that were not found in the Hebrew Old Testament. The Eastern churches also accept some or all of the books.</p><p>Protestants more often use the term "Apocrypha," which originally meant "secret" or "to be read only in private." Protestants do not accept these books as part of the Old Testament, but they do believe that they are special and are good for Christians to read because they make possible a clearer understanding of the historical and cultural situation in which Jesus lived and taught.</p>
  <h3>Deuterocanonical Books</h3><p>This group of books is known by two names. Catholics call them "Deuterocanonicals," a Greek term which means "second list." The name refers to the list of books that were included in the ancient Greek translation of the Old Testament (Septuagint) but that were not found in the Hebrew Old Testament. The Eastern churches also accept some or all of the books.</p><p>Protestants more often use the term "Apocrypha," which originally meant "secret" or "to be read only in private." Protestants do not accept these books as part of the Old Testament, but they do believe that they are special and are good for Christians to read because they make possible a clearer understanding of the historical and cultural situation in which Jesus lived and taught.</p>

  <h3>Deuterocanonical Books</h3><p>This group of books is known by two names. Catholics call them "Deuterocanonicals," a Greek term which means "second list." The name refers to the list of books that were included in the ancient Greek translation of the Old Testament (Septuagint) but that were not found in the Hebrew Old Testament. The Eastern churches also accept some or all of the books.</p><p>Protestants more often use the term "Apocrypha," which originally  meant "secret" or "to be read only in private." Protestants do not accept these books as part of the Old Testament, but they do believe that they are special and are good for Christians to read because they make possible a clearer understanding of the historical and cultural situation in which Jesus lived and taught.</p>

  cambiado por Bryce .
  Copy to clipboard
 2. <h3>Deuterocanonical Books</h3><p>This group of books is known by two names. Catholics call them "Deuterocanonicals," a Greek term which means "second list." The name refers to the list of books that were included in the ancient Greek translation of the Old Testament (Septuagint) but that were not found in the Hebrew Old Testament. The Eastern churches also accept some or all of the books.</p><p>Protestants more often use the term "Apocrypha," which originally meant "secret" or "to be read only in private." Protestants do not accept these books as part of the Old Testament, but they do believe that they are special and are good for Christians to read because they make possible a clearer understanding of the historical and cultural situation in which Jesus lived and taught.</p>
  <h3>Deuterocanonical Books</h3><p>This group of books is known by two names. Catholics call them "Deuterocanonicals," a Greek term which means "second list." The name refers to the list of books that were included in the ancient Greek translation of the Old Testament (Septuagint) but that were not found in the Hebrew Old Testament. The Eastern churches also accept some or all of the books.</p><p>Protestants more often use the term "Apocrypha," which originally  meant "secret" or "to be read only in private." Protestants do not accept these books as part of the Old Testament, but they do believe that they are special and are good for Christians to read because they make possible a clearer understanding of the historical and cultural situation in which Jesus lived and taught.</p>
  cambiado por Bryce .
  Copy to clipboard
 3. <h3>Deuterocanonical Books</h3><p>This group of books is known by two names. Catholics call them "Deuterocanonicals," a Greek term which means "second list." The name refers to the list of books that were included in the ancient Greek translation of the Old Testament (Septuagint) but that were not found in the Hebrew Old Testament. The Eastern churches also accept some or all of the books.</p><p>Protestants more often use the term "Apocrypha," which originally meant "secret" or "to be read only in private." Protestants do not accept these books as part of the Old Testament, but they do believe that they are special and are good for Christians to read because they make possible a clearer understanding of the historical and cultural situation in which Jesus lived and taught.</p>
  <h3>Deuterocanonical Books</h3><p>This group of books is known by two names. Catholics call them "Deuterocanonicals," a Greek term which means "second list." The name refers to the list of books that were included in the ancient Greek translation of the Old Testament (Septuagint) but that were not found in the Hebrew Old Testament. The Eastern churches also accept some or all of the books.</p><p>Protestants more often use the term "Apocrypha," which originally meant "secret" or "to be read only in private." Protestants do not accept these books as part of the Old Testament, but they do believe that they are special and are good for Christians to read because they make possible a clearer understanding of the historical and cultural situation in which Jesus lived and taught.</p>

  <h3>Deuterocanonical Books</h3><p>This group of books is known by two names. Catholics call them "Deuterocanonicals," a Greek term which means "second list." The name refers to the list of books that were included in the ancient Greek translation of the Old Testament (Septuagint) but that were not found in the Hebrew Old Testament. The Eastern churches also accept some or all of the books.</p><p>Protestants more often use the term "Apocrypha," which originally  meant "secret" or "to be read only in private." Protestants do not accept these books as part of the Old Testament, but they do believe that they are special and are good for Christians to read because they make possible a clearer understanding of the historical and cultural situation in which Jesus lived and taught.</p>

  cambiado por Marissa Watson .
  Copy to clipboard
 4. <h3>Deuterokanonieke boeke</h3><p>Hierdie groep boeke staan onder twee name bekend. Die Katolieke noem dit die “Deuterokanonieke”, ’n Griekse term wat “tweede lys” beteken. Die naam verwys na ’n lys boeke wat ingesluit is in die antieke Griekse vertaling van die Ou Testament (Septuagint), maar wat nie in die Hebreeuse Ou Testament voorkom nie. Die Ortodokse kerke aanvaar ook sommige of al hierdie boeke.</p><p> Protestante gebruik eerder die woord “Apokriewe”, wat oorspronklik “geheim” beteken het. Protestante aanvaar nie hierdie boeke as deel van die Ou Testament nie, maar glo wel dat dit spesiaal is en dat Christene dit gerus kan lees. Dit skep ’n duideliker prentjie van die historiese en kulturele omgewing waarin Jesus geleef en onderrig het.</p>
  <h3>Deuterokanonieke boeke</h3><p>Hierdie groep boeke staan onder twee name bekend. Die Katolieke noem dit die Deuterokanonieke, n Griekse term wat tweede lys beteken. Die naam verwys na n lys boeke wat ingesluit is in die antieke Griekse vertaling van die Ou Testament (Septuagint), maar wat nie in die Hebreeuse Ou Testament voorkom nie. Die Ortodokse kerke aanvaar ook sommige of al hierdie boeke.</p><p> Protestante gebruik eerder die woord Apokriewe, wat oorspronklik geheim beteken het. Protestante aanvaar nie hierdie boeke as deel van die Ou Testament nie, maar glo wel dat dit spesiaal is en dat Christene dit gerus kan lees. Dit skep n duideliker prentjie van die historiese en kulturele omgewing waarin Jesus geleef en onderrig het.</p>
  cambiado por Talitha Huysamer .
  Copy to clipboard
 5. <h3>Deuterokanonieke boeke</h3><p>Hierdie groep boeke staan onder twee name bekend. Die Katolieke noem dit die “Deuterokanonieke”, ’n Griekse term wat “tweede lys” beteken. Die naam verwys na ’n lys boeke wat ingesluit is in die antieke Griekse vertaling van die Ou Testament (Septuagint), maar wat nie in die Hebreeuse Ou Testament voorkom nie. Die Ortodokse kerke aanvaar ook sommige of al hierdie boeke.</p><p> Protestante gebruik eerder die woord “Apokriewe”, wat oorspronklik “geheim” beteken het. Protestante aanvaar nie hierdie boeke as deel van die Ou Testament nie, maar glo wel dat dit spesiaal is en dat Christene dit gerus kan lees. Dit skep ’n duideliker prentjie van die historiese en kulturele omgewing waarin Jesus geleef en onderrig het.</p>
  <h3>Deuterokanonieke boeke</h3><p>Hierdie groep boeke staan onder twee name bekend. Die Katolieke noem dit die Deuterokanonieke, n Griekse term wat tweede lys beteken. Die naam verwys na n lys boeke wat ingesluit is in die antieke Griekse vertaling van die Ou Testament (Septuagint), maar wat nie in die Hebreeuse Ou Testament voorkom nie. Die Ortodokse kerke aanvaar ook sommige of al hierdie boeke.</p><p> Protestante gebruik eerder die woord Apokriewe, wat oorspronklik geheim beteken het. Protestante aanvaar nie hierdie boeke as deel van die Ou Testament nie, maar glo wel dat dit spesiaal is en dat Christene dit gerus kan lees. Dit skep n duideliker prentjie van die historiese en kulturele omgewing waarin Jesus geleef en onderrig het.</p>
  cambiado por Talitha Huysamer .
  Copy to clipboard