🔁


Historial

 1. Select the check box next to the shared file.
  Select the check box next to the shared file.

  Select the check box next to the shared file.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 2. शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्।
  शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्
  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard
 3. शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्।
  शेयर गरिएको फाइलको छेउको चेकबाकस चयन गर्नुहोस्
  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard