🔁


Historial

 1. Click the <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> button on the <strong>Streets</strong> tab to add a new row in the street list box.
  Click the <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> button on the <strong>Streets</strong> tab to add a new row in the street list box.

  Click the <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> button on the <strong>Streets</strong> tab to add a new row in the street list box.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 2. Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Streets</strong> tab për të shtuar një rresht të ri në kutinë e listës së territoreve.
  Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Streets</strong> tab për shtuar një rresht ri kutinë e listës territoreve.
  cambiado por Islamieltion .
  Copy to clipboard
 3. Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Rrugët</strong> tab për të shtuar një rresht të ri në kutinë e listës së territoreve.
  Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Rrugët</strong> tab për shtuar një rresht ri kutinë e listës territoreve.
  cambiado por Islamieltion .
  Copy to clipboard
 4. Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Rrugët</strong> për të shtuar një rresht të ri në kutinë e listës së territoreve.
  Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Rrugët</strong> për shtuar një rresht ri kutinë e listës territoreve.
  cambiado por Islamieltion .
  Copy to clipboard