28 déc. de 06:51 to 18:54
Besnik Bleta changed 8 translations in Albanian on JSXC. Hide changes
 1.  
 2. Që të hyhet në këtë dhomë, lypset një fjalëkalim.
  hyhet këtë dhomë, lypset një fjalëkalim.
  modifié par Besnik Bleta .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. S’lejoheni të hyni në këtë dhomë, ngaqë jeni dëbuar.
  Slejoheni hyni këtë dhomë, ngaqë jeni dëbuar.
  modifié par Besnik Bleta .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Kjo dhomë s’ekziston.
  Kjo dhomë sekziston.
  modifié par Besnik Bleta .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Krijimi i dhomave është i kufizuar.
  Krijimi i dhomave është i kufizuar.
  modifié par Besnik Bleta .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Duhet të përdorni nofkën e rezervuar.
  Duhet përdorni nofkën e rezervuar.
  modifié par Besnik Bleta .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. S’lejohet të hyni në këtë dhomë, ngaqë s’gjendeni te lista e anëtarëve.
  Slejohet hyni këtë dhomë, ngaqë sgjendeni te lista e anëtarëve.
  modifié par Besnik Bleta .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nofka juaj qe e zënë tashmë.
  Nofka juaj qe e zënë tashmë.
  modifié par Besnik Bleta .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. S’jeni në gjendje të hyni, ngaqë është mbërritur në numrin maksimum të përdoruesve.
  Sjeni gjendje hyni, ngaqë është mbërritur numrin maksimum përdoruesve.
  modifié par Besnik Bleta .
  Copier dans le presse-papier
28 déc. de 06:51 to 18:54