29 déc. de 06:26 to 07:14
Matúš Baňas changed 15 translations in Slovak on Vivaldi Tips. Hide changes
 1. Vo Vivaldi <strong>Režime čítania</strong>, môžete prečítať články bez akýchkoľvek rozptýlení.
  Vo Vivaldi <strong>Režime čítania</strong>, môžete prečítať články bez akýchkoľvek rozptýlení.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vo Vivaldi <strong>Režime čítania</strong>, si môžete prečítať články bez akýchkoľvek rozptýlení.
  Vo Vivaldi <strong>Režime čítania</strong>, si môžete prečítať články bez akýchkoľvek rozptýlení.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kliknite na tlačidlo <strong>Režim čítania</strong> v adresnom riadku. A je to! Užite si perfektný pôžitok s čítania.
  Kliknite na tlačidlo <strong>Režim čítania</strong> v adresnom riadku. A je to! Užite si perfektný pôžitok s čítania.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. A je to! Užite si perfektný pôžitok s čítania.
  A je to! Užite si perfektný pôžitok s čítania.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. Otvorte si svoju obľúbenú stránku, ktorú chcete čítať.
  Otvorte si svoju obľúbenú stránku, ktorú chcete čítať.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. Otvorte si svoju obľúbenú stránku, ktorú chcete čítať. Kliknite na tlačidlo <strong>Režim čítania</strong> v adresnom riadku.
  Otvorte si svoju obľúbenú stránku, ktorú chcete čítať. Kliknite na tlačidlo <strong>Režim čítania</strong> v adresnom riadku.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. Následne je vaša poznámka uložená v </strong>Paneli poznámok</strong>. Taktiež máte možnosť pridať k poznámke snímok obrazovky.
  Následne je vaša poznámka uložená v </strong>Paneli poznámok</strong>. Taktiež máte možnosť pridať k poznámke snímok obrazovky. 
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. Následne je vaša poznámka uložená v <strong>Paneli poznámok</strong>. Taktiež máte možnosť pridať k poznámke snímok obrazovky.
  Následne je vaša poznámka uložená v <strong>Paneli poznámok</strong>. Taktiež máte možnosť pridať k poznámke snímok obrazovky. 
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. Obsahy všetkých stránok s <strong>Náhľadmi listov</strong>, môžete aktivovať aj pretiahnutím lišty nad webovou adresou smerom dole.
  Obsahy všetkých stránok s <strong>Náhľadmi listov</strong>, môžete aktivovať aj pretiahnutím lišty nad webovou adresou smerom dole.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. Stále zobrazenie obsahu všetkých stránok s <strong>Náhľadmi listov</strong>, môžete aktivovať pomocou zapnutia <strong>Zobrazovať náhľady listov.</strong> v <strong>Nastavení.</strong>
  Stále zobrazenie obsahu všetkých stránok s <strong>Náhľadmi listov</strong>, môžete aktivovať pomocou zapnutia <strong>Zobrazovať náhľady listov.</strong> v <strong>Nastavení.</strong>
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. S funkciou <strong>Rýchly presun späť</strong>, sa môžete vyhnúť opakujúcim sa klikaniam na tlačidlo Späť. Ak ste zobrazili viacero stránok s rovnakého webu, môžete sa jednoducho vrátiť na prvú stránku pomocou <strong>Rýchleho presunu späť</strong>.
  S funkciou <strong>Rýchly presun späť</strong>, sa môžete vyhnúť opakujúcim sa klikaniam na tlačidlo Späť. Ak ste zobrazili viacero stránok s rovnakého webu, môžete sa jednoducho vrátiť na prvú stránku pomocou <strong>Rýchleho presunu späť</strong>.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. S funkciou <strong>Rýchly presun späť</strong>, sa môžete vyhnúť opakujúcim sa klikaniam na tlačidlo <strong>Späť</strong>. Ak ste zobrazili viacero stránok s rovnakého webu, môžete sa jednoducho vrátiť na prvú stránku pomocou <strong>Rýchleho presunu späť</strong>.
  S funkciou <strong>Rýchly presun späť</strong>, sa môžete vyhnúť opakujúcim sa klikaniam na tlačidlo <strong>Späť</strong>. Ak ste zobrazili viacero stránok s rovnakého webu, môžete sa jednoducho vrátiť na prvú stránku pomocou <strong>Rýchleho presunu späť</strong>.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. S funkciou </strong>Kôš</strong>, môžete znova otvoriť listy, ktoré ste omylom zatvorili, alebo zablokované vyskakovacie okná.
  S funkciou </strong>Kôš</strong>, môžete znova otvoriť listy, ktoré ste omylom zatvorili, alebo zablokované vyskakovacie okná.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. S funkciou <strong>Kôš</strong>, môžete znova otvoriť listy, ktoré ste omylom zatvorili, alebo zablokované vyskakovacie okná.
  S funkciou <strong>Kôš</strong>, môžete znova otvoriť listy, ktoré ste omylom zatvorili, alebo zablokované vyskakovacie okná.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kliknite na ikonu </strong>Koša</strong>, ktorá sa nachádza na konci lišty s listami.
  Kliknite na ikonu </strong>Koša</strong>, ktorá sa nachádza na konci lišty s listami.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. Kliknite na ikonu <strong>Koša</strong>, ktorá sa nachádza na konci lišty s listami.
  Kliknite na ikonu <strong>Koša</strong>, ktorá sa nachádza na konci lišty s listami.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. S niekoľkými <strong>Priečinkami Rýchleho prístupu</strong> môžete ukladať webové stránky do skupín, pre rýchly prístup k nim, kedykoľvek budete potrebovať.
  S niekoľkými <strong>Priečinkami Rýchleho prístupu</strong> môžete ukladať webové stránky do skupín, pre rýchly prístup k nim, kedykoľvek budete potrebovať.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. S niekoľkými <strong>priečinkami Rýchleho prístupu</strong> môžete ukladať webové stránky do skupín, pre rýchly prístup k nim, kedykoľvek budete potrebovať.
  S niekoľkými <strong>priečinkami Rýchleho prístupu</strong> môžete ukladať webové stránky do skupín, pre rýchly prístup k nim, kedykoľvek budete potrebovať.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. S veľkými možnosťami Vivaldi nastavení, môžete zmeniť pozadie Rýchleho prístupu tak, ako budete chcieť vy.
  S veľkými možnosťami Vivaldi nastavení, môžete zmeniť pozadie Rýchleho prístupu tak, ako budete chcieť vy.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. So širokými možnosťami Vivaldi nastavení, môžete zmeniť <strong>pozadie Rýchleho prístupu</strong> tak, ako budete chcieť vy.
  So širokými možnosťami Vivaldi nastavení, môžete zmeniť <strong>pozadie Rýchleho prístupu</strong> tak, ako budete chcieť vy.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. S možnosťami Farba rozhrania nájdete svoj obľúbený motív.
  S možnosťami Farba rozhrania nájdete svoj obľúbený motív.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. S možnosťami <strong>Farba rozhrania</strong> nájdete svoj obľúbený motív.
  S možnosťami <strong>Farba rozhrania</strong> nájdete svoj obľúbený motív.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. Môžete si vybrať s viacerých možností, napríklad medzi Svetlou alebo Tmavou farbou.
  Môžete si vybrať s viacerých možností, napríklad medzi Svetlou alebo Tmavou farbou.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. Môžete si vybrať s viacerých možností, napríklad medzi <strong>Svetlou</strong> alebo <strong>Tmavou</strong> farbou.
  Môžete si vybrať s viacerých možností, napríklad medzi <strong>Svetlou</strong> alebo <strong>Tmavou</strong> farbou.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vivaldi poskytuje používateľom plne prispôsobiteľné možnosti nastavenia ovládania prehliadača cez klávesové skratky.
  Vivaldi poskytuje používateľom plne prispôsobiteľné možnosti nastavenia ovládania prehliadača cez klávesové skratky.
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vivaldi poskytuje používateľom plne prispôsobiteľné možnosti nastavenia ovládania prehliadača cez <strong>klávesové skratky.</strong>
  Vivaldi poskytuje používateľom plne prispôsobiteľné možnosti nastavenia ovládania prehliadača cez <strong>klávesové skratky.</strong>
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vivaldi poskytuje používateľom plne prispôsobiteľné možnosti nastavenia ovládania prehliadača cez <code>&lt;strong&gt;</code>klávesové skratky.<code>&lt;/strong&gt;</code>
  Vivaldi poskytuje používateľom plne prispôsobiteľné možnosti nastavenia ovládania prehliadača cez <code>&lt;strong&gt;</code>klávesové skratky.<code>&lt;/strong&gt;</code>
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vivaldi poskytuje používateľom plne prispôsobiteľné možnosti nastavenia ovládania prehliadača cez <strong>Klávesové skratky.</strong>
  Vivaldi poskytuje používateľom plne prispôsobiteľné možnosti nastavenia ovládania prehliadača cez <strong>Klávesové skratky.</strong>
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 1. Stále zobrazenie obsahu všetkých stránok s <strong>Náhľadmi listov</strong>, môžete aktivovať pomocou zapnutia <strong>Zobrazovať náhľady listov.</strong> v <strong>Nastavení.</strong>
  Stále zobrazenie obsahu všetkých stránok s <strong>Náhľadmi listov</strong>, môžete aktivovať pomocou zapnutia <strong>Zobrazovať náhľady listov.</strong> v <strong>Nastavení.</strong>
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
 2. Stále zobrazenie obsahu všetkých stránok s <strong>Náhľadmi listov</strong>, môžete aktivovať pomocou zapnutia <strong>Zobrazovať náhľady listov</strong> v <strong>Nastavení.</strong>
  Stále zobrazenie obsahu všetkých stránok s <strong>Náhľadmi listov</strong>, môžete aktivovať pomocou zapnutia <strong>Zobrazovať náhľady listov</strong> v <strong>Nastavení.</strong>
  modifié par Matúš Baňas .
  Copier dans le presse-papier
29 déc. de 06:26 to 07:14