Historique

 1. The :site_name staff team is one marvelous team, each staff member has a different role and duties to fulfill. A lot of our team usually consists of players that have been around :site_name for years, even through different ownership, but this doesn't mean we only recruit old and known citizens, we recruit those who shine out to us!
  The :site_name staff team is one marvelous team, each staff member has a different role and duties to fulfill. A lot of our team usually consists of players that have been around :site_name for years, even through different ownership, but this doesn't mean we only recruit old and known citizens, we recruit those who shine out to us!

  The :site_name staff team is one marvelous team, each staff member has a different role and duties to fulfill. A lot of our team usually consists of players that have been around :site_name for years, even through different ownership, but this doesn't mean we only recruit old and known citizens, we recruit those who shine out to us!

  modifié par Jerry .
  Copier dans le presse-papier
 2. The :site_name staff team is one marvelous team, each staff member has a different role and duties to fulfill. A lot of our team usually consists of players that have been around :site_name for years, even through different ownership, but this doesn't mean we only recruit old and known citizens, we recruit those who shine out to us!
  The :site_name staff team is one marvelous team, each staff member has a different role and duties to fulfill. A lot of our team usually consists of players that have been around :site_name for years, even through different ownership, but this doesn't mean we only recruit old and known citizens, we recruit those who shine out to us!

  The :site_name staff team is one marvelous team, each staff member has a different role and duties to fulfill. A lot of our team usually consists of players that have been around :site_name for years, even through different ownership, but this doesn't mean we only recruit old and known citizens, we recruit those who shine out to us!

  modifié par Jerry via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 3. Ang mga namamahala ng :site_name ay isang kahanga-hangang team, bawat isang namamahala ay may iba't ibang mga trabaho na dapat na tuparin. Halos lahat ng namamahala ay mga manlalaro na paikot-ikot sa :site_name sa ilang taong paglalaro, kahit na sa pamamagitan ng iba't ibang ang pagmamay-ari, hindi ibig sabihin nito na sinasali namin ang mga luma at mga kilala na mga citizens, nag-rerecruit din kami sa mga magagaling sa paningin namin!
  Ang mga namamahala ng :site_name ay isang kahanga-hangang team, bawat isang namamahala ay may iba't ibang mga trabaho na dapat na tuparin. Halos lahat ng namamahala ay mga manlalaro na paikot-ikot sa :site_name sa ilang taong paglalaro, kahit na sa pamamagitan ng iba't ibang ang pagmamay-ari, hindi ibig sabihin nito na sinasali namin ang mga luma at mga kilala na mga citizens, nag-rerecruit din kami sa mga magagaling sa paningin namin!
  modifié par Jerry .
  Copier dans le presse-papier
 4. Ang mga namamahala ng :site_name ay isang kahanga-hangang team, bawat isang namamahala ay may iba't ibang mga trabaho na dapat na tuparin. Halos lahat ng namamahala ay mga manlalaro na paikot-ikot sa :site_name sa ilang taong paglalaro, kahit na sa pamamagitan ng iba't ibang ang pagmamay-ari, hindi ibig sabihin nito na sinasali namin ang mga luma at mga kilala na mga citizens, nag-rerecruit din kami sa mga magagaling sa paningin namin!
  Ang mga namamahala ng :site_name ay isang kahanga-hangang team, bawat isang namamahala ay may iba't ibang mga trabaho na dapat na tuparin. Halos lahat ng namamahala ay mga manlalaro na paikot-ikot sa :site_name sa ilang taong paglalaro, kahit na sa pamamagitan ng iba't ibang ang pagmamay-ari, hindi ibig sabihin nito na sinasali namin ang mga luma at mga kilala na mga citizens, nag-rerecruit din kami sa mga magagaling sa paningin namin!
  modifié par Jerry via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier