🔁


Historique

 1. Näkemiin! Tunnuksesi on nyt poistettu. Toivottavasti näemme sinut vielä uudelleen.
  Näkemiin! Tunnuksesi on nyt poistettu. Toivottavasti näemme sinut vielä uudelleen.

  Näkemiin! Tunnuksesi on nyt poistettu. Toivottavasti näemme sinut vielä uudelleen.

  modifié par Antti Virolainen .
  Copier dans le presse-papier
 2. Näkemiin! Tunnuksesi on nyt poistettu. Toivottavasti näemme sinut vielä uudelleen.
  Näkemiin! Tunnuksesi on nyt poistettu. Toivottavasti näemme sinut vielä uudelleen.

  Näkemiin! Tunnuksesi on nyt poistettu. Toivottavasti näemme sinut vielä uudelleen.

  modifié par Antti Virolainen .
  Copier dans le presse-papier
 3. Tạm biệt! Tài khoản của bạn đã huỷ thành công. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn sớm.
  Tạm biệt! Tài khoản của bạn đã huỷ thành công. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn sớm.
  modifié par Afmet .
  Copier dans le presse-papier