🔁


Historique

 1. %p För att gå med %strong = @current_community.full_name(I18n.locale) så behöver du en inbjudan. Om du har en inbjudan, vänligen skriv in koden nedan. %p Genom att använda inbjudningskoder på #{service_name} försöker vi se till att alla användare är pålitliga parter.
  %p För att gå med %strong = @current_community.full_name(I18n.locale) så behöver du en inbjudan. Om du har en inbjudan, vänligen skriv in koden nedan. %p Genom att använda inbjudningskoder på #{service_name} försöker vi se till att alla användare är pålitliga parter.

  %p  
    För att med 
    %strong  
      = @current_community.full_name(I18n.locale)  
     behöver du en inbjudan. Om du har en inbjudan, vänligen skriv in koden nedan.  
    
  %p  
    Genom att använda inbjudningskoder #{service_name} försöker vi se till att alla användare är pålitliga parter.

  modifié par Gustav Fagerberg .
  Copier dans le presse-papier
 2. %p 加入 %strong = @current_community.full_name(I18n.locale) 你需要一个邀请。如果你已经有一个邀请,请在下面的框中输入邀请码。 %p 通过使用邀请码我们尝试保证所有#{service_name}用户都是值得信赖的参与者。
  %p  
    加入  
    %strong  
      = @current_community.full_name(I18n.locale)  
    你需要一个邀请如果你已经有一个邀请请在下面的框中输入邀请码  
    
  %p  
    通过使用邀请码我们尝试保证所有#{service_name}用户都是值得信赖的参与者
  modifié par Bing Xie .
  Copier dans le presse-papier
 3. %p 加入 %strong = @current_community.full_name(I18n.locale) 你需要一个邀请。如果你已经有一个邀请,请在下面的框中输入邀请码。 %p 通过使用邀请码我们尝试保证所有#{service_name}用户都是值得信赖的参与者。
  %p  
    加入  
    %strong  
      = @current_community.full_name(I18n.locale)  
    你需要一个邀请如果你已经有一个邀请请在下面的框中输入邀请码  
    
  %p  
    通过使用邀请码我们尝试保证所有#{service_name}用户都是值得信赖的参与者
  modifié par Bing Xie .
  Copier dans le presse-papier
 4. %p För att gå med %strong = @current_community.full_name(I18n.locale) så behöver du en inbjudan. Om du har en inbjudan, vänligen skriv in koden nedan. %p Genom att använda inbjudningskoder på #{service_name} försöker vi se till att alla användare är pålitliga parter.
  %p För att gå med %strong = @current_community.full_name(I18n.locale) så behöver du en inbjudan. Om du har en inbjudan, vänligen skriv in koden nedan. %p Genom att använda inbjudningskoder på #{service_name} försöker vi se till att alla användare är pålitliga parter.

  %p  
    För att med 
    %strong  
      = @current_community.full_name(I18n.locale)  
     behöver du en inbjudan. Om du har en inbjudan, vänligen skriv in koden nedan.  
    
  %p  
    Genom att använda inbjudningskoder #{service_name} försöker vi se till att alla användare är pålitliga parter.

  modifié par Thomas Malbaux via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier