🔁


Historique

 1. Käyttäjätietosi on päivitetty onnistuneesti, mutta uusi sähköpostiosoitteesi pitää vielä vahvistaa. Olemme lähettäneet sähköpostiisi ohjeet, joiden avulla voit vahvistaa uuden osoitteesi.
  Käyttäjätietosi on päivitetty onnistuneesti, mutta uusi sähköpostiosoitteesi pitää vielä vahvistaa. Olemme lähettäneet sähköpostiisi ohjeet, joiden avulla voit vahvistaa uuden osoitteesi.
  modifié par Antti Virolainen .
  Copier dans le presse-papier
 2. Käyttäjätietosi on päivitetty onnistuneesti, mutta uusi sähköpostiosoitteesi pitää vielä vahvistaa. Olemme lähettäneet sähköpostiisi ohjeet, joiden avulla voit vahvistaa uuden osoitteesi.
  Käyttäjätietosi on päivitetty onnistuneesti, mutta uusi sähköpostiosoitteesi pitää vielä vahvistaa. Olemme lähettäneet sähköpostiisi ohjeet, joiden avulla voit vahvistaa uuden osoitteesi.
  modifié par Antti Virolainen .
  Copier dans le presse-papier
 3. Bạn cập nhật tài khoản của bạn thành công, nhưng chúng tôi cần phải xác minh địa chỉ email mới của bạn. Hãy kiểm tra email của bạn và bấm vào liên kết xác nhận để hoàn tất xác nhận địa chỉ email mới của bạn.
  Bạn cập nhật tài khoản của bạn thành công, nhưng chúng tôi cần phải xác minh địa chỉ email mới của bạn. Hãy kiểm tra email của bạn và bấm vào liên kết xác nhận để hoàn tất xác nhận địa chỉ email mới của bạn.

  Bạn cập nhật tài khoản của bạn thành công, nhưng chúng tôi cần phải xác minh địa chỉ email mới của bạn. Hãy kiểm tra email của bạn bấm vào liên kết xác nhận để hoàn tất xác nhận địa chỉ email mới của bạn.

  modifié par Afmet .
  Copier dans le presse-papier