21 juil. de 06:12 to 06:55
Hồ Nhất Duy changed 45 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1.  
 2. Bỏ chọn vòng kết nối không ảnh hưởng tới bài đăng công khai. Bài đăng vẫn sẽ công khai và xuất hiện trong bảng tin của mọi người có trong danh bạ. Để tạo một bài đăng chỉ dành cho những vòng kết nối nhất định, bạn cần chọn những vòng kết nối đó trong trình soạn thảo.
  Bỏ chọn vòng kết nối không ảnh hưởng tới bài đăng công khai. Bài đăng vẫn sẽ công khai xuất hiện trong bảng tin của mọi người trong danh bạ. Để tạo một bài đăng chỉ dành cho những vòng kết nối nhất định, bạn cần chọn những vòng kết nối đó trong trình soạn thảo.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu tôi bỏ chọn những vòng kết nối ở thanh bên khi tạo một bài đăng mới thì sao?
  Nếu tôi bỏ chọn những vòng kết nối thanh bên khi tạo một bài đăng mới thì sao?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chia sẻ bài đăng
  Chia sẻ bài đăng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tôi có thể chia sẻ một bài đăng công khai với những vòng kết nối?
  Tôi thể chia sẻ một bài đăng công khai với những vòng kết nối?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không. Khi bạn chia sẻ những bài đăng công khai, nó tự động trở thành một bài đăng công khai của bạn. Để chia sẻ với một vòng kết nối nhất định, hãy sao chép và dán nội dung để tạo một bài đăng giới hạn mới.
  Không. Khi bạn chia sẻ những bài đăng công khai, tự động trở thành một bài đăng công khai của bạn. Để chia sẻ với một vòng kết nối nhất định, hãy sao chép dán nội dung để tạo một bài đăng giới hạn mới.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tôi có thể chia sẻ một bài đăng riêng tư với vòng kết nối?
  Tôi thể chia sẻ một bài đăng riêng với vòng kết nối?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không. Bạn không thể chia sẻ bất cứ bài đăng riêng tư nào.
  Không. Bạn không thể chia sẻ bất cứ bài đăng riêng nào.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chia sẻ
  Chia sẻ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chuyện gì xảy ra khi tôi thêm ai đó vào vòng kết nối của tôi hoặc ngược lại?
  Chuyện xảy ra khi tôi thêm ai đó vào vòng kết nối của tôi hoặc ngược lại?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Amy đã thêm Ben vào một vòng kết nối, nhưng Ben chưa thêm Amy vào vòng kết nối:
  Amy đã thêm Ben vào một vòng kết nối, nhưng Ben chưa thêm Amy vào vòng kết nối:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ben sẽ nhận thông báo rằng Amy bắt đầu chia sẻ với Ben.
  Ben sẽ nhận thông báo rằng Amy bắt đầu chia sẻ với Ben.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Amy sẽ bắt đầu thấy bài đăng công khai của Ben.
  Amy sẽ bắt đầu thấy bài đăng công khai của Ben.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Amy sẽ không thấy những bài đăng riêng tư của Ben.
  Amy sẽ không thấy những bài đăng riêng của Ben.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ben sẽ không thấy bài đăng công khai lẫn riêng tư của Amy.
  Ben sẽ không thấy bài đăng công khai lẫn riêng của Amy.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhưng nếu Ben vào trang hồ sơ của Amy, anh ấy vẫn thấy những bài đăng riêng tư mà Amy tạo cho những vòng kết nối có Ben trong đó.
  Nhưng nếu Ben vào trang hồ của Amy, anh ấy vẫn thấy những bài đăng riêng Amy tạo cho những vòng kết nối Ben trong đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ben cũng có thể thấy thông tin hồ sơ của Amy (tiểu sử, nơi ở, giới tính, sinh nhật).
  Ben cũng thể thấy thông tin hồ của Amy (tiểu sử, nơi , giới tính, sinh nhật).
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Amy sẽ xuất hiện trong mục “Người chia sẻ với tôi” trong Danh bạ của Ben.
  Amy sẽ xuất hiện trong mục Người chia sẻ với tôi trong Danh bạ của Ben.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu Ben cũng thêm Amy vào một vòng kết nối, cả hai sẽ đều thấy những bài đăng công khai và riêng tư của nhau trên bảng tin. Và Amy có thể xem thông tin hồ sơ riêng tư của Ben. Cả hai cũng có thể nhắn tin cho nhau.
  Nếu Ben cũng thêm Amy vào một vòng kết nối, cả hai sẽ đều thấy những bài đăng công khai riêng của nhau trên bảng tin. Amy thể xem thông tin hồ riêng của Ben. Cả hai cũng thể nhắn tin cho nhau.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. “Những người chia sẻ với tôi” là ai?
  Những người chia sẻ với tôi ai?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Họ là những người thêm bạn vào vòng kết nối của họ, nhưng bạn không thêm họ vào vòng kết nối của bạn. Nói cách khác, họ chia sẻ với bạn nhưng bạn không chia sẻ với họ.
  Họ những người thêm bạn vào vòng kết nối của họ, nhưng bạn không thêm họ vào vòng kết nối của bạn. Nói cách khác, họ chia sẻ với bạn nhưng bạn không chia sẻ với họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có danh sách những người tôi đã thêm vào vòng kết nối nhưng họ chưa thêm tôi vào vòng kết nối của họ không?
  danh sách những người tôi đã thêm vào vòng kết nối nhưng họ chưa thêm tôi vào vòng kết nối của họ không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không. Nhưng bạn có thể kiểm tra nếu ai đó có chia sẻ với bạn hay không bằng cách vào trang hồ sơ của họ. Nếu họ có, sẽ có dấu tick xanh kế bên ID Diaspora của họ. Nếu không, đó là một vòng tròn xám.
  Không. Nhưng bạn thể kiểm tra nếu ai đó chia sẻ với bạn hay không bằng cách vào trang hồ của họ. Nếu họ , sẽ dấu tick xanh kế bên ID Diaspora của họ. Nếu không, đó một vòng tròn xám.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nếu tôi thêm ai đó vào một vòng kết nối, họ có thể xem những bài đăng cũ mà tôi từng chia sẻ với vòng kết nối đó không?
  Nếu tôi thêm ai đó vào một vòng kết nối, họ thể xem những bài đăng tôi từng chia sẻ với vòng kết nối đó không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không. Họ chỉ có thể thấy những bài đăng mới hơn.
  Không. Họ chỉ thể thấy những bài đăng mới hơn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tag
  Tag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tag dùng để làm gì?
  Tag dùng để làm ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tag là một cách dùng để phân loại bài đăng theo chủ đề. Mở một trang tag sẽ hiện toàn bộ bài đăng có chứa tag đó. Điều này giúp những người có chung mối quan tâm tìm thấy chủ đề của tag đó.
  Tag một cách dùng để phân loại bài đăng theo chủ đề. Mở một trang tag sẽ hiện toàn bộ bài đăng chứa tag đó. Điều này giúp những người chung mối quan tâm tìm thấy chủ đề của tag đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag là một cách dùng để phân loại bài đăng theo chủ đề. Mở một trang tag sẽ hiện toàn bộ bài đăng có chứa tag đó. Điều này giúp những người có chung mối quan tâm tìm thấy chủ đề của tag đó.
  Tag một cách dùng để phân loại bài đăng theo chủ đề. Mở một trang tag sẽ hiện toàn bộ bài đăng chứa tag đó. Điều này giúp những người chung mối quan tâm tìm thấy chủ đề của tag đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tag là một cách dùng để phân loại bài đăng theo chủ đề. Mở một trang tag sẽ hiện toàn bộ bài đăng có chứa tag đó. Điều này giúp những người có chung mối quan tâm dễ dàng tìm thấy thứ họ muốn.
  Tag một cách dùng để phân loại bài đăng theo chủ đề. Mở một trang tag sẽ hiện toàn bộ bài đăng chứa tag đó. Điều này giúp những người chung mối quan tâm dễ dàng tìm thấy thứ họ muốn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tôi có thể dùng tag trong bình luận không?
  Tôi thể dùng tag trong bình luận không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tag trong bình luận sẽ chỉ giúp dẫn về trang của tag. Bài đăng có chứa bình luận có tag sẽ không xuất hiện trong trang tag.
  Tag trong bình luận sẽ chỉ giúp dẫn về trang của tag. Bài đăng chứa bình luận tag sẽ không xuất hiện trong trang tag.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. “#Tag yêu thích” là gì và làm sao yêu thích một tag?
  #Tag yêu thích làm sao yêu thích một tag?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Sau khi tìm kiếm một tag, bạn có thể nhấn nút ở trên cùng trang tag để “yêu thích” tag đó. Những tag đã yêu thích sẽ xuất hiện trong danh sách ở thanh bên. Nhấn vào “Tag yêu thích” để xem những bài đăng gần đây có chứa tag đó. Những bài đăng có chứa đó cũng sẽ xuất hiện trong bảng tin chính của bạn.
  Sau khi tìm kiếm một tag, bạn thể nhấn nút trên cùng trang tag để yêu thích tag đó. Những tag đã yêu thích sẽ xuất hiện trong danh sách thanh bên. Nhấn vào Tag yêu thích để xem những bài đăng gần đây chứa tag đó. Những bài đăng chứa đó cũng sẽ xuất hiện trong bảng tin chính của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Họ là những người sử dụng tag đó trong phần mô tả hồ sơ của họ.
  Họ những người sử dụng tag đó trong phần tả hồ của họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Những người có trên thanh bên của một trang tag là ai?
  Những người trên thanh bên của một trang tag ai?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao lọc/loại bỏ vài tag ra khỏi bảng tin của tôi?
  Làm sao lọc/loại bỏ vài tag ra khỏi bảng tin của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Diaspora chưa có tính năng này, nhưng vài %{third_party_tools} có thể sử dụng được.
  Diaspora chưa tính năng này, nhưng vài %{third_party_tools} thể sử dụng được.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Khác
  Khác
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cách nào nhanh nhất để quay về đầu trang?
  Cách nào nhanh nhất để quay về đầu trang?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Được. Nhấn vào mũi tên màu xám xuất hiện ở cuối góc phải trên cửa sổ trình duyệt của bạn.
  Được. Nhấn vào mũi tên màu xám xuất hiện cuối góc phải trên cửa sổ trình duyệt của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xếp photo hoặc video thành album được không?
  Xếp photo hoặc video thành album được không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hiện tại thì không. Bạn có thể xem toàn bộ hình của một người đã tải lên ở tab Hình ảnh trên trang hồ sơ của họ.
  Hiện tại thì không. Bạn thể xem toàn bộ hình của một người đã tải lên tab Hình ảnh trên trang hồ của họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tôi có thể đăng ký đọc bài đăng của một người thông qua nguồn cấp tin được không?
  Tôi thể đăng đọc bài đăng của một người thông qua nguồn cấp tin được không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Được, nhưng định dạng đọc có thể khó nhìn. Nếu bạn vẫn muốn, hãy đến trang hồ sơ của người đó, sao chép URL (vd: https://podname.org/people/somenumber) và dán nó nó vào trình đọc tin của bạn. Kết quả địa chỉ nguồn tin hiện ra giống như sau: https://podname.org/public/username.atom – Diaspora đề xuất sử dụng Atom thay vì RSS.
  Được, nhưng định dạng đọc thể khó nhìn. Nếu bạn vẫn muốn, hãy đến trang hồ của người đó, sao chép URL (vd: https://podname.org/people/somenumber) dán vào trình đọc tin của bạn. Kết quả địa chỉ nguồn tin hiện ra giống như sau: https://podname.org/public/username.atom Diaspora đề xuất sử dụng Atom thay RSS.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Diaspora có ứng dụng trên Android hay iOS không?
  Diaspora ứng dụng trên Android hay iOS không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có nhiều ứng dụng Android đã và đang được phát triển. Một vài trong số đó đã lỗi thời và có thể hoạt động không trơn tru với phiên bản Diaspora mới nhất. Hiện chưa có ứng dụng cho iOS. Cách tốt nhất là truy cập Diaspora thông qua trình duyệt web điện thoại.
  nhiều ứng dụng Android đã đang được phát triển. Một vài trong số đó đã lỗi thời thể hoạt động không trơn tru với phiên bản Diaspora mới nhất. Hiện chưa ứng dụng cho iOS. Cách tốt nhất truy cập Diaspora thông qua trình duyệt web điện thoại.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
21 juil. de 06:12 to 06:55